Hermansen spar først på Fornebu

Torsdag morgen 08:00 setter konsernsjef Tormod Hermansen i Telenor første spadetak i jorda for det som skal bli konsernets nye hovedkontor. Tomta på 215 mål koster 471 millioner kroner, hvorav 424 skal betales før 22. oktober.

Det første spadetaket skal foreviges av journalister og Telenors egne folk, i en markering som skjer ute på selve flystripa på det som torsdag morgen vil være Norges største nedlagte flyplass.

I tillegg til Hermansen deltar Bærums ordfører Odd Reinsfelt og administrerende direktør i Statsbygg, Halvor Stormoen.

Telenors hovedkontor vil ha 6000 arbeidsplasser etter at alle har flyttet inn i år 2002, fra dagens 35 ulike adresser rundt om i Oslo-området.

- Telenors visjon for det nye hovedkvarteret er å bygge Nordens fremste arbeidsplass for nyskapende virksomhet, er kommentaren fra prosjektdirektør Tom Henry Knudsen.

Telenors Forneby:
- 140.000 kvadratmeter (kvm), hvorav 20.000 kvm er under bakken (ekspedisjonsbygget på Gardermoen er 130.000 kvm og det nye Rikshospitalet 136.000 kvm)
- Tomten er på 215 mål (sju ganger Ullevål Stadion)
- 6000 arbeidsplasser
- Tomta er på 215 mål
- Prislapp 471 millioner kroner, hvorav 424 skal betales før 22. oktober
- I tillegg kommer grunnlagsinvesteringer på 89 millioner kroner
Til toppen