Hermansen: Spesielle koblinger

Det er ikke like rett-frem som man har fått inntrykk av å drive telefonavlytting, fremholder Tormod Hermansen.

Det er ikke like rett-frem som man har fått inntrykk av å drive telefonavlytting, fremholder Tormod Hermansen.

- En sak som har vært aktuell de siste dagene er telefonavlytting. Er det behagelig å tenke på at 4000 Telenor-ansatte sitter med muligheter og tilgang til å avlytte samtaler?

Dette er ikke riktig. Det faktiske er at alle linjer går gjennom krysskoblingsstativ. Dersom politiet skal ha gjennomført en avlytting så skjer det ved at det foretas en spesiell kobling i forbindelse med stativet. Slike koblinger skjer bare etter en rettskjennelse.

Når disse koblingene gjøres forskriftsmessig vil de ikke uten videre kunne sees.

Det er ingenting som tyder på at det er skjedd brudd på reglene i dette tilfellet. Telenor avlytter ikke og har heller ikke avlyttingsutstyr. Avlyttingen foregår rent faktisk hos politiet.

Til toppen