Hermansen tar grep om Norden

Telenors aksjekjøp i danske Sonofon i sommer og nå i Telenordia samt samarbeidet på installasjonssiden mellom Telenor og svenske BPA, utgjør samlet sett Telenors forsøk på å sikre seg et grep i det nordiske telemarkedet.

Telenors aksjekjøp i danske Sonofon i sommer og nå i Telenordia samt samarbeidet på installasjonssiden mellom Telenor og svenske BPA, utgjør samlet sett Telenors forsøk på å sikre seg et grep i det nordiske telemarkedet.

To ting skjer i det nordiske telemarkedet etter Tele Danmarks nedsalg i Telenordia. For det første styrker Telenor sin stilling ved å ta kontrollen over svenske Telenordia sammen med British Telecom. Men viktigere er det å bemerke at Tele Danmark med dette trekker seg tilbake til å bli bare en dansk teleaktør i Norden. Ambisjonene om å bli en nordisk aktør er nå borte.

Sammen med det at selskapet tapte kampen om det norske mobilselskapet NetCom, betyr det at bare Telenor og Telia er tilbake som aktører med nordiske ambisjoner, der målet er å være tilstede i alle de nordiske markedene.

Usikkerhetsmomentet er Finland, der Sonera bekrefter at selskapet er i spill men antytder samtidig at det er betydelig større aktører enn Telia og Telenor som er beilere til stillingen som selskapets internasjonale partner. Den finske mobilutfordrer, Radiolinja kan også være aktuell i første rekke for Telenor. Telia er allerede representert i Finland, men uten nevneverdig suksess.

Den neste kampen mellom de nordiske teleaktørene står om hvem som klarer å karre til seg frekvenser for tredje generasjon mobiltelefoni. Innenfor GSM er Telia i dag representert i hele Norden, mens Telenor i tillegg til Telenor Mobil eier over halvparten av aksjene i det danske mobilselskapet Sonofon.

Hvem som får hvilke frekvenser kan på nytt endre bildet i det nordiske telemarkedet dersom det utenkelige skulle skje at et av de eksisterende GSM-selskapene ikke skulle skaffe seg UMTS-frekvenser.

Til toppen