Hermansen: Telenor fortsatt politisk

Det ligger fremdeles politiske føringer bak Telenor, innrømmer Tormod Hermansen.

Det ligger fremdeles politiske føringer bak Telenor, innrømmer Tormod Hermansen.

- Telenor har en fortid som Televerket og var en gang et politisk redskap. Hvor mange av de gamle politiske føringene henger igjen?

- Viktige ting hører fortsatt med. Men utgangspunktet for de telepolitiske målene skal nås gjennom bruk av markedet. Det innebærer også at Telenor skal arbeide under markedsmessige betingelser, på samme måte som konkurrentene.

Til toppen