Hermansen: Venture-suksess

Telenor Venture har vært en finansiell suksess, selv om motivasjonen først og fremst var å delta i norsk IT-industri.

Telenor Venture har vært en finansiell suksess, selv om motivasjonen først og fremst var å delta i norsk IT-industri.

- Telenor Venture er et villniss av ulike bedrifter som ikke nødvendigvis passer inn i selskapets totale strategi?

- Både ja og nei. Vi fikk gjennom lengere tid mange henvendelser om å delta med realiseringen av kommersielle IT-prosjekter. Dessuten produserte vi gjennom vår egen forskning og utvikling egne tjeneste- og produktideer som lå utenfor vårt naturlige forretningsområde.

Vi etablerte derfor Telenor Venture som den enkleste og mest ordentlige måten å organisere dette på. Det gjør det mulig å få delta i utviklingen av norsk IT-industri. Denne industrien er både nyttig og viktig for oss fordi vi som en stor IT-bedrift trenger en betydelig innovasjonstakt noe vi gjør i samarbeid med andre IT-bedrifter. Det andre er at vi ønsker å delta på venturebasis i virksomheter som ikke er en del av vår ordinære forretningsdrift.

Det betyr at vi går inn som videreutvikler, utnytter vårt brede kompetansegrunnlag og kapitalbase og går til slutt ut av selskapet. Dette har vært en stor suksess finansielt, men vi har også glede av å være med på spennende industrialiseringer.

Til toppen