Hermansen: Vil ikke ha monopol

Telenor vil gjerne konkurrere, men ikke i et monopol. Tormod Hermansen tror heller ikke det er lett å vinne med så lave barrierer som er i telemarkedet.

Telenor vil gjerne konkurrere, men ikke i et monopol. Tormod Hermansen tror heller ikke det er lett å vinne med så lave barrierer som er i telemarkedet.

- Går ikke Telenors dominanse ut over konkurransen i de markedene dere opererer i?

- Hele vårt område var tidligere et delvis monopol. Nå er dette markedet på full fart til liberalisering og vi ønsker å posisjonere oss. Når vi etablerer sterke posisjoner så vil det også sette sitt preg på konkurransen, men vi ønsker definitivt ikke å være i en form for monopolsitiuasjon. Vi tror det blir sterk konkurranse både fra innen- og utenlandske tele og IT-virksomheter i årene som kommer.

Det ser også ut til å bli en rask utvikling med en betydelig småindusteiell virksomhet i våre områder. Vår virksomhet vil alltid skje innenfor rammen av det som er akseptabelt for konkurransemyndighetene.

Man skal være klar over at konkurranse ikke bare er et spørsmål om hvor mange aktører det faktisk er på et tidspunkt. Det avgjørende er ofte den potensielle konkurransen, som har mye å gjøre med hvor høye etableringsbarrierene er. Innenfor tele/IT så er barrierene relativt lave på de aller fleste områder.

Til toppen