Hermansen: Vil inn i lav bane

Telenor ønsker å satse på lavbanesatelitter, og ser en fare for tap av markedsandeler dersom selskapet ikke kommer inn her.

Telenor ønsker å satse på lavbanesatelitter, og ser en fare for tap av markedsandeler dersom selskapet ikke kommer inn her.

- I hvor stor grad vil satellittbaserte bredbåndstjenester prege Telenors tjenester i fremtiden?

- Det gamle Televerket og nå Telenor er en foregangsbedrift på satellittområdet, både når det gjelder satellittkommunikasjon, mobiltelefoni, bedrift og ikke minst TV-distribusjon.

Vi er også i front i å bygge tjenestekonsepter som baserer seg i å kombinere ulike nettelementer som mobil og satellitt. Dette jobber vi med flere steder foruten i Norge, blant annet i USA og Kina.

Vi er en av de ledende i verden på satellitt og ønsker å opprettholde denne posisjonen. Når vi ser framover må vi forbrede oss på at vi får lavbanebaserte satellittjenester. Disse kommer i tillegg til de geostasjonære satellittene som også er viktige for oss. Vi jobber nå med å realisere satellitten Thor IIa og ser en tredje om ikke så legne.

Det store spørsmålet nå er hvordan vi skal engasjere oss i lavbanesatellitter. Det er for tidlig for oss å trekke noen endelige konklusjoner ut over at vi har en ambisjon å være en stor aktør også i denne sammenhengen.

Til toppen