Hermansen vil svi av 13 milliarder i Irland

Telenor/Telia vil kjøpe det irske teleselskapet Esat Telecom for 13 milliarder kroner. De to selskapene eier sammen 99 prosent av den irske mobilutfordreren, Esat Digifone. Budet er ikke avklart med hovedaksjonær i Esat, Dennis O'Brien, og oppfattes dermed som fientlig.

Telenor/Telia vil kjøpe det irske teleselskapet Esat Telecom for 13 milliarder kroner. De to selskapene eier sammen 99 prosent av den irske mobilutfordreren, Esat Digifone. Budet er ikke avklart med hovedaksjonær i Esat, Dennis O'Brien, og oppfattes dermed som fientlig.

Telenor vant drakampen om hvilket av de irske prosjektene som Telenor og Telia skulle satse på i landet. Dette var det eneste markedet bortsett fra Norge og Sverige der de to teleselskapene konkurrerte med hverandre. Meldingen om budet kommer bare dager etter at Telia bestemte seg for å selge ut sine aksjer i det irske televerket.

- Det irske markedet er viktig i vår internasjonale strategi. Vi ønsker å styrke vår tilstedeværelse i Irland gjennom kjøp av ESAT Telecom, sier konsernsjef i Telenor/Telia, Tormod Hermansen.

Hermansen har imidlertid ikke avklart budet med Esat Telecoms hovedaksjonær og styreformann, Dennis O'Brien. Partene møttes tirsdag men partene måtte forlate hverandre uten at det var oppnådd en forståelse for det foreslåtte og nå framsatte tilbudet.

Inntil en slik avklaring kommer kan budet bare oppfattes som fiendtlig.

- Vi har forsøkt å oppnå forståelse for vårt tilbud. Da dette ikke fikk gjennomslag, bestemte vi oss for å tilby kjøp direkte til aksjeeierne. Som en del av Telia/Telenor-gruppen tror vi Esat Telecom vil være i stand til hurtigere å utvikle et bredere tilbud av produkter og tjenester til fordel for irske forbruker, sier Hermansen.

Telenor/Telia byr 36 dollar for hver aksje, noe som verdsetter det totale selskapet til vel 1,6 milliarder dollar etter nesten 13 milliarder kroner. Budet ligger hele 64 prosent over den gjennomsnittlige prisen som aksjen har hatt de siste tre månedene.

Kursen på selskapets aksjer har steget de siste to ukene etter rykter om at et slikt kjøp var i emning. digi.no omtalte det mulige oppkjøpet allerede den 17. november.

Esat er det irske telemonopolet Eircoms hardeste utfordrer med konsoliderte inntekter for regnskapsåret 1998 var på cirka 40 millioner dollar.

Til toppen