Hermansens partivenner snudde i Telenor-saken

Stoltenberg-regjeringen går på nok et nederlag i sitt eget parti. Arbeiderpartiets stortingsgruppe går sammen med Høyre om å fjerne rammen for hvor mye aksjekapitalen i Telenor kan utvides. Regjeringen går også på et nederlag i spørsmålet om aksjerabatt til småsparerne

Torsdag kveld gikk flertallet i samferdselskomiteen inn for å fjerne regjeringens forslag om en ramme på 25 milliarder kroner for aksjeutvidelsen i Telenor. Arbeiderpartiets stortingsgruppe valgte å støtte Høyres forslag om at det skal være generalforsamlingen i Telenor som skal avgjøre hvor mye ny aksjekapital som er nødvendig ved en børsintroduksjon av selskapet.

Dermed blir det tidligere Telenor-direktør, samferdselsminister Terje Moe Gustavsen, som til syvende og sist avgjør aksjekapitalbehovet ved børsnoteringen av den gamle telemonopolisten, melder NTB.


Det betyr at det bare er sentrumskameratene Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti som holder på Stoltenberg-regjeringens forslag. Høyre og FrP mener at staten bør selge alle sine aksjer i selskapet, mens SV er imot enhver form for privatisering.

Regjeringen foreslo at aksjekapitalen i Telenor skal utvides med inntil 50 prosent av verdien av alle aksjene som blir solgt ved børsintroduksjonen - men innenfor en ramme på maksimalt 25 milliarder kroner.

Stoltenberg-regjeringen går også på et nederlag i spørsmålet om rabatt på Telenor-aksjene til småsparerne. Arbeiderpartiet mener rabatt først og fremst vil komme folk med mange penger til gode, men overkjøres av stortingsflertallet etter at Høyre og sentrum er blitt enige, skriver VG Nett.

Venstre har vært kritisk til aksjerabatt, men velger nå støtte rabattforslaget fordi partiet samtidig ber regjeringen vurdere en begrensning på antall rabatterte aksjer og en bindingstid på eierskapet, ifølge NTB-meldingen.

Til toppen