Hevder å ha knekket Skype-protokollen

Skype-tjenestene er kun tilgjengelig gjennom Skypes egen programvare. Nå kan dette nærme seg slutten.

Ikke alle ønsker å benytte Skypes egen programvare for å benytte seg av selskapets tale- og lynmeldingstjenester. Men foreløpig har brukerne ikke noe valg.

hevder Charlie Paglee, medgründer av IP-telefoniselskapet Vozin Communications, at et kinesisk selskap har analysert Skype-protokollen i tilstrekkelig grad til å kunne utvikle en egen klient. En venn av Paglee jobber for dette selskapet, og ringte nylig til Paglee via Skype-nettverket med den nye klienten. I hvert fall hevdet han dette.

Foreløpig er det bare talefunksjonaliteten som skal fungere. Annet, slik som lynmeldinger og informasjon om tilstedeværelse, er ennå ikke implementert. Målet skal være å gjøre klienten hundre prosent kompatibel med Skype, bortsett fra at supernode-teknologien ikke vil støttes. I bloggen er det et bilde av den nye klienten. En tidlig utgave av denne planlegges utgitt innen slutten av august.

Computer Sweden har mottatt en kommentar fra Skype angående denne saken:

- Vi er klar over at det finnes en liten gruppe svenske utviklere som påstår at de har knekket programvare fra Skype. Vi har ingen bevis på at dette stemmer. Selv om dette var mulig å gjøre, ville dette programmet mangle funksjoner og pålitelighet som utnyttes av mer enn 100 millioner Skype-brukere i dag. Dessuten kan ingen true Skypes sikkerhet og integritet, heter det i meldingen.

Det den kinesiske klienten, hvis den virkelig eksiterer, kan tilby brukerne, er trolig et annonsefritt miljø. Det kan være negativ for Skype, hvor bruken i stor grad er annonsefinansiert.

Til toppen