Hevder at online lisenskontroll virker

Beviset ligger i salgstallene for henholdsvis Windows og PC-er, mener Microsoft.

Hevder at online lisenskontroll virker

Beviset ligger i salgstallene for henholdsvis Windows og PC-er, mener Microsoft.

Nyhetsbyrået Associated Press kjørte i helgen en serie artikler om piratkopiering av programvare og bransjens mottiltak. Et hovedmoment er hvordan piratjegerne i Business Software Alliance (BSA) i USA presser spesielt småbedrifter med manglende lisensstyring, og får dem til å inngå kostbare forlik for å unngå søksmål.

Reportasjene peker på at trass i BSAs omfattende virksomhet, viser organisasjonens egne anslag at piratkopieringsraten i USA har holdt seg noenlunde konstant de siste årene. De overser imidlertid et moment som har vært fremme i Norge, nemlig at et stort flertall av norske bedrifter betaler for flere programvarelisenser enn de faktisk bruker (se Norske bedrifter betaler for mye i lisens).

En interessant observasjon er at Microsofts alternativ til å presse kundene gjennom BSA, kjent som Microsoft Genuine Advantage, ser ut til å ha større effekt i avanserte markeder som USA.

Dette programmet går ut på å gi kunder fordeler dersom de går med på å validere sine lisenser for henholdsvis Windows og Office, og begrense programvarens funksjonalitet dersom de ikke gjør det, eller fortsetter å bruke ikke-validerte lisenser.

Microsoft oppgir ikke ferske tall hentet fra den faktiske bruken av Genuine Advantage-ordningene, men peker på de globale salgstallene for henholdsvis Windows og PC-er.

I siste kvartal økte Windows-salget med 20 prosent, mens det bare ble solgt 14 til 16 prosent flere PC-er.

Hovedforklaringen til dette må være at Genuine Advantage-programmet begynner å virke, mener Microsoft: Det er nå så ufordelaktig å ty til piratkopiert Windows at flere velger en lovlig versjon som kan gi dem fordelene ved validering.

Selskapet advarer at online lisenskontroll ikke kan erstatte virksomheten til BSA, men utgjør et viktig supplement.

BSA-sjef Robert Holleyman åpner på sin side for at flere selskaper i alliansen kan finne det hensiktsmessig å ty til egne «teknologiske løsninger» – altså online lisenskontroll – for å supplere BSAs tradisjonelle ransaking og lisensrevisjon.

    Les også:

Til toppen