Hevder Google krenker videopatent

Både YouTube og Android berørt av tysk søksmål.

Hevder Google krenker videopatent
Google har blitt saksøkt for krenkelse av en patent knyttet til strømmet video, blant annet på YouTube. Bilde: REX/Alex Segre/All Over Press

Selskapet Max Sound har saksøkt Google og flere av selskapets datterselskaper for krenkelser av et patent som omhandler strømming av video. Søksmålet er levert inn ved distriktsdomstolen i Mannheim i Tyskland.

Max Sound skriver i en pressemelding at selskapet besitter en global lisens for patentet EU 2 026 277. Det beskriver en oppfinnelse som dreier seg om økonomisk effektiv transport av digitalt innhold som følge av svært optimalisert datakapasitet. Det er selskapet VSL Communications, et datterselskap av Vedanti Systems, som opprinnelig søkte om patentet.

Max Sound, som er et amerikanske, børsnotert selskap, hevder at patentet krenkes av alle produkter på markedet som bruker H.264-kodeken til komprimering video. De aller fleste av patentene som berører H.264-kodeken kan lisensieres gjennom MPEG LA, men det finnes unntak. Også Googles eget VP8-kodek skal være berørt av søksmålet.

Google benytter både H.264 og VP8 i flere av produktene tilbyr. Dette inkluderer ikke minst YouTube, men også Android. Flere av Googles sluttbrukerprodukter er omfattet av søksmålet, inkludert Nexus 5, 6 og 9, samt Chromebook og Chromecast.

Max Sounds krav om erstatning, som skal være på flere millioner euro, er knyttet til Googles fortjeneste for hver av videoene i de berørte formatene som er har blitt strømmet til Tyskland. Selskapet venter en dom i saken innen 12 måneder.

Dersom Max Sound går seirende ut av rettssaken og eventuelle ankesaker, det sannsynlig at selskapet vil kreve erstatning også i andre land og av andre aktører som benytter H.264 eller VP8.

I september fikk selskapet innvilget en midlertidig forføyning i Tyskland om forbud av salg av visse Android-baserte enheter under IFA-messen i Berlin. Krenkelse av det nevnte patentet skal ha vært begrunnelsen også i disse tilfellene, hvor alle smartmobilene og nettbrettene til to leverandører skal ha blitt beslaglagt.

    Les også:

Les mer om: