Hevder HD DVD-spillerne leder i Europa

Ingenting er avgjort i krigen mellom HD-formatene, men HD DVD-gruppen mener at den leder i Europa.

Ingenting er avgjort i krigen mellom HD-formatene, men HD DVD-gruppen mener at den leder i Europa.

Salget av selvstendige HD DVD-spillere til nå i år skal være tre ganger høyere enn salget av tilsvarende spillere som støtter Blu-ray Disc-formatet (BD) i store deler av Europa. Ifølge Reuters hevder European HD DVD Promotional Group at HD DVD har 74 prosent markedsandel i Frankrike, Italia, Spania, Storbritannia, Sveits og Tyskland.

Men gruppen vil ikke oppgi konkrete tall for hvor mange spillere som faktisk er blitt solgt i europeiske butikker.

Tallene som danner grunnlag for markedsandelen skal stamme fra analyseselskapet GfK Group og inkluderer verken Playstation 3 eller HD DVD-spilleren til Xbox 360.

Noe av forklaringen på markedsandelen kan være at prisen på selvstendige HD DVD-spillere generelt er lavere enn prisen på BD-spillere. Men både utvalget og salget av film er høyeste på BD.

Prisene på spillerne er jevnt over en del høyere i Europa enn i USA. Samtidig sier Toshibas talsmann for European HD DVD Promotional Group, Olivier Van Wynendaele, til Reuters at HD DVD-spillerne selges i Europa med tilsvarende marginer som det vanlige DVD-spillere selges med. Dette kan tyde på at mange spillere selges med tap i USA, uten at Van Wynendaele vil bekrefte det.

Prisene er fortsatt for høye til at HD-formatspillere blir noe massemarked, men Van Wynendaele opplyste at undersøkelser viser at 70 prosent av konsumentene kan tenke seg å kjøpe en slik spiller dersom prisen kommer under 200 dollar, altså 1200 kroner.

Van Wynendaele tror ikke det vil skje i år. Han viser til at det tok nesten fire år å oppnå den prisen for vanlig DVD-spillere, og mener at alt innenfor en tidsramme på tre år vil være en kraftig framgang.

Verken HD-DVD og Blu-ray Disc ble tilgjengelige for europeiske konsumenter før i fjor.

I mars viste tall fra Norsk Videogramforening at Blu-ray Disc hadde 77 prosent av markedet for film i HD-format i Norge.

Til toppen