Hever lønninger for å beholde IT-folk

Skadeskutte Software Innovation må kutte store kostnader, men hever likevel lønningene.

Hever lønninger for å beholde IT-folk

Skadeskutte Software Innovation må kutte store kostnader, men hever likevel lønningene.

Programvareselskapet Software Innovation sliter med store minustall og gjennomtrekk av ansatte.

Etter tre måneder i sjefsstolen har Software Innovation-sjef Frode Haugli tydelig gitt uttrykk for at kostnadene må ned. Men unntaket er lønnskostnader, som skal opp.

Ifølge Dagensit mener Haugli at det store gjennomtrekket i selskapet skyldes at man over tid ikke har hatt konkurransedyktig lønnsnivå.

Høy gjennomtrekk er svært uheldig i dagens pressede arbeidsmarked, mener Haugli som har tatt et strategisk valg om å øke lønnsnivået i selskapet.

Haugli mener selskapet i prinsippet må velge mellom pest eller kolera - la lønnsnivået stå uendret og akseptere at folk fortsetter å slutte, eller heve lønnene og beholde folk.

Skal Software Innovation få tak i de beste folkene, må selskapet være villig til å bla opp og heve lønnsnivået.

Men det vil skje store kutt ellers i Software Innovation. Selskapet har allerede kuttet kostnader gjennom å si opp 70 ansatte.

De operasjonelle grepene skal etter planen være implementert i organisasjonen innen første juli i år.

Til toppen