Hewlett-Packard fram 24 prosent

I kvartalet fram til 31. oktober økte Hewlett-Packard sitt overskudd med 24 prosent i forhold til samme periode i fjor. Men børsen hadde ventet noe enda større.

Hewlett-Packard har lagt fram disse tallene:

Alle tall i millioner dollar

Kvartalet før 31.10.97 Kvartalet før 31.10.96
Omsetning 11.789 10.147
Overskudd etter skatt 806 648
Året før 31.10.97 Året før 31.10.96
Omsetning 42.895 38.420
Overskudd etter skatt 3.119 2.586

De viser altså at siste kvartals overskudd etter skatt økte med 24 prosent, mot en omsetningsøkning på 16 prosent. På årsbasis er bedringen henholdsvis 21 prosent og 12 prosent.

Wall Street kalkulerer kvartalsoverskuddet per aksje til 75 cents, to cents mindre enn de ventede 77 cents, og er følgelig skuffet.

I forhold til forventningene sviktet salget av Unix-baserte arbeidsstasjoner, mens driftsutgiftene økte med 15 prosent, noe mer enn planlagt. Nær halvparten av HPs omsetning kommer fra laser- og blekkskrivere, samt skriverrekvisita, områder der selskapet beholder sin globale markedsdominans, men der det merker prispresset fra konkurrentene.

HP sier selv at svingninger på valutamarkedet reduserte omsetningen med rundt fem prosent. Oppfatningen hos analytiker Doug Van Dorsten ved Hambrecht & Quist, er at HP har tjent på svakere japansk yen.

I kvartalet økte omsetningen i USA med 17 prosent til 5,5 milliarder dollar, i Europa med 11 prosent til 3,7 milliarder dollar, i den øvrige verden med 22 prosent til 2,6 milliarder dollar.

Til toppen