Hewlett-Packards NetServer kan leveres med WAP

Hewlett-Packard er først ute med å bunte en PC-tjener under NT med Nokia WAP Server programvare. Målgruppen er organisasjoner som vil la sine folk på farten bytte ut den bærbare PC-en med en WAP-telefon.

Hewlett-Packard er først ute med å bunte en PC-tjener under NT med Nokia WAP Server programvare. Målgruppen er organisasjoner som vil la sine folk på farten bytte ut den bærbare PC-en med en WAP-telefon.

Maskinen som HP bunter med WAP Server fra Nokia, er NetServer LPr som selskapet selv beskriver som en "high density powerhouse server". Den kan ha inntil to Pentium II eller Pentium III-prosessorer i ulike klokkefrekvenser.

WAP-pakken forutsetter doble 9,1 GB RAID-konfigurerte disker og 128 MB RAM, og forhåndslastet Windows NT 4 med nyeste "service pack". Prisen for det hele kan ventes å ligge et sted mellom 110.000 og 120.000 kroner.

Nokias WAP Server programvare nyttes til å bygge lokale WAP-applikasjoner, med videreføring av de web-applikasjoner som mobile medarbeidere har brukt hittil. Ifølge Nokia skal det allerede være distribuert 10.000 eksemplarer av WAP Server i utviklingsøyemed.

WAP-tjeneren trenger en egen ISDN-linje for å gjøres tilgjengelig for WAP-telefonene. Brukerne taster tjenerens nummer, oppgir brukernavn og passord, og betjener applikasjonene. Så sant applikasjonen er hensiktsmessig bygget, synes fordelene i forhold til det å sette opp en bærbar PC og en vanlig GSM-forbindelse, åpenbare.

HPs "WAP NetServer" inngår i et pilotprosjekt hos aksjemekleravdelingen til Barclays Group. Her skal 300.000 kunder kunne motta skreddersydd aksjeinformasjon over en WAP-løsning. Idéen er at det er opptil aksjeinformasjonen å finne fram til den rette kunden, ikke at kunden skal lete etter opplysninger.

Til toppen