Historien om en telefusjon

Telenor og Telia har forsøkt å fusjonere to ganger. Her bringer digi.no en kort oversikt over fusjonshistorien til de to selskapene

Telenor og Telia har forsøkt å fusjonere to ganger. Her bringer digi.no en kort oversikt over fusjonshistorien til de to selskapene

 • 21. januar 1998: Dagsrevyen presenterer fusjonen, etter at samferdselsminister Odd Einar Dørum (V) stanset fusjonsforhandlingene som da var noen måneder gamle.
 • 22. januar 1998: Stortinget bestemmer at regjeringen skal mene det stikk motsatte av hva som er regjeringens eget syn; nemlig å fortsette forhandlingene om en fusjon mellom Telenor og Telia.
 • 20. februar 1998: Fusjonsplanene legges i skuffen, ettersom den norske eieren mener at forslaget som foreligger ikke er balansert nok i forhold til eierskap. Konsernsjefene i Telenor og Telia, Tormod Hermansen og Lars Berg, er imidlertid enige om at en fusjon hadde vært det beste for begge selskapene.
 • August 1998: Statsråd Odd Einar Dørum orienteres om at selskapene på ny er på gli i fusjonssaken.
 • November/desember 1998: Eierne forhandler direkte om fusjonsbetingelsene.
 • 20. januar 1999: Eierne av Telia og Telenor presenterer en intensjonsavtale om fusjon, og avslører at det har foregått hemmelige forhandlinger siden høsten 1998.
 • 30. mars 1999: Fusjonsavtalen mellom Telenor og Telia blir signert.
 • 16. april 1999: Regjeringen legger fram proposisjonen «Sammenslåing av Telenor AS og Telia AB»
 • 3. juni 1999: Partiene på Stortinget, minus SV, sier ja til fusjon mellom Telenor og Telia, inkludert delprivatisering og børsnotering
 • 15. juni 1999: EU-kommisjonen offentliggjør at en vil innlede en fase 2-gransking av fusjonen, som kan ta opptil fire måneder.
 • 23. september 1999: Rosengren og Hermansen forfatter en brev til Fjærvoll der det heter at Rosengren har full tillit til Hermansen. Samme kveld kommer Rosengren med sitt mest berømte sitat om Norge; "Norge er den siste sovjetstat. De er så utrolig nasjonalistiske. Alt er politikk", tett fulgt av en solid dose med beklagelser.
 • 13. oktober 1999: EU-kommisjonen sier betinget ja til fusjonen, forutsatt økt konkurranse på lokal aksess, salg av kabel-TV-infrastruktur og overlappende virksomhet.
 • 18. oktober 1999: Like før signeringen av fusjonsavtalen skjærer det seg, og seremonien utsettes på ubestemt tid, på grunn av "noen uavklarte spørsmål" blant annet knyttet til verdien på selskapet, styreleder Jan-Åke Karks styrelederrolle og svenske fagforeningers styrerepresentasjon.
 • 19. oktober 1999: Fusjonsavtalen signeres tidlig om morgenen.
 • 8. desember: Styremøtet hvor Kan-Åke Kark benytter dobbeltstemme for å få plassert to forretningdområder til andre steder enn hva Telenor/Telias administrasjon anbefaler.
 • 16. desember: Sammenbrudd i fusjonsprosessen mellom Telenor og Telia.
Til toppen