Historisk dom for sjikane på Internett

Som den første i Norge er en mindreårig jente fra Hamar idømt en bot for nett-sjikane.

Som den første i Norge er en mindreårig jente fra Hamar idømt en bot for nett-sjikane.

Jenta har skrevet på nettstedet hamarungdom.no at hun hater en annen jente og i tillegg beskrevet henne som hore.

Ifølge Hamar Arbeiderblad er den 17 år gamle jenta dømt av Hedmarken tingrett til å betale en bot på 4.500 kroner for å ha krenket en annens fred gjennom hensynsløs atferd.

På nettstedet hamarungdom.no skrev 17-åringen at hun hatet den fornærmede, og hennes søster og mor. Meldingen ble skrevet som et tilsvar til en annen persons melding der den fornærmede ble beskrevet som «en hore».

Retten fant at meldingen fra den tiltalte ikke kunne betraktes løsrevet fra de andre meldingene som omhandlet den fornærmede. Meldingen var etter rettens mening med på å forsterke den krenkende effekten ved å følge opp og avslutte meningsutvekslingen.

– Jeg kjenner ikke til lignende saker, men det overrasker meg ikke at man kan bli dømt for sjikane over Internett, sier advokat Kyrre Eggen hos advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech til digi.no.

Eggen har tatt doktorgrad om ytringsfrihet.

– Internett har ingen amnesti og blir heller ikke spesielt beskyttet av ytringsfriheten. Det er ikke oppsiktvekkende at hun fikk en bot for sjikane, men jeg tror likevel de fleste velger en annen forfølging framover enn å bruke politiet og påtalemyndighetene, sier Eggen.

Hedmark tingrett kom også til at meldingen fra den 17-år gamle jenta ikke skal vernes av ytringsfriheten. Meldingen har etter rettens mening ingen positiv eller samfunnsgagnlig effekt, og ligger langt fra de hensyn ytringsfriheten hviler på. Meldingen var heller ikke fremsatt i en beskyttelsesverdig foranledning, da den tiltalte forklarte at den fornærmede aldri hadde gjort henne noe vondt. Etter rettens mening hadde meldingen heller karakter av offentlig sjikanering og mobbing, som retten ikke fant burde vernes.

Hele dommen er tilgjengelig fra Datatilsynets nettsted.

Til toppen