Historisk oppgradering av norsk virusvern

Ny virussøketeknologi, enklere installasjon og drift, og automatisk oppdatering over Internett - versjon 5 av Norman Virus Control tegner til å bli et stort framskritt.

Ny virussøketeknologi, enklere installasjon og drift, og automatisk oppdatering over Internett - versjon 5 av Norman Virus Control tegner til å bli et stort framskritt.

Også brukergrensesnittet er endret. Utviklingsansvarlig Steinar Wigtil mener produktet har gjennomgått en fullstendig modernisering på både inn- og utsiden.

Moderniseringen av virussøketeknologien innebærer, ifølge Norman, at NVC5 kan detektere også ukjente virus, trojanere og ormer.

Installasjon og administrasjon er forenklet. Norman betegner sitt opplegg for utrulling som "enkelt og effektivt" også i store nettverk, med kontroll over de mest relevante innstillingene for hver bruker eller gruppe av brukere. Lokalnettet og Internettet nyttes til en meldingstjeneste for å varsle de riktige personer straks en virusinfeksjon registreres. Driftspersonalet får umiddelbar oversikt over hvilke maskiner som er rammet.


Oppdatering av virusvern er essensielt. Norman har valgt en metode der all oppdatering foregår automatisk i bakgrunnen. NVC5 sjekker på egen hånd om det er publisert nye virusdefinisjoner, og laster dem ned fra nærmeste lokalserver eller fra Internettet. Selve programvaren oppgraderes også automatisk. Norman lover at denne prosessen ikke skal belaste nettverket i overdreven grad, på grunn av den modulariseringen som ligger i programvarearkitekturen.

Norman mener at kombinasjonen av bedre kvalitet, enklere installasjon og mer effektiv drift vil gi økte markedsandeler, også her i landet der andelen er anslått til 50 prosent.

I første omgang leveres NVC5 til Windows-variantene 95, 98, Me, NT og 2000. Siden vil også plattformer som Novell, OS/2, Microsoft Exchange, Lotus Domino og MailSweeper tilgodeses.

Til toppen