Hjelp Apple på Wall Street

Ihuga Apple-fans, grip sjansen. Vær med å påvirke hvordan Wall Street vurderer Apples aksjekursutvikling.

Ihuga Apple-fans, grip sjansen. Vær med å påvirke hvordan Wall Street vurderer Apples aksjekursutvikling.

Apple-fans, grip sjansen. Nå kan dere hjelpe Apple ved å påvirke hvordan Wall Street-miljøet i USA ser på Apples aksjeutvikling,
som har vært alt annet enn hyggelig den siste tiden. Kursen endte på drøye $16 onsdag.

Ved å gå inn på nettstedet til Stockmaster finner du informasjon om Apples kursutvikling og antall aksjer solgt. Nederst på siden har du mulighet til å gi tilbakemelding om du er veldig negativ, negativ, nøytral, positiv, eller veldig positiv til Apples kursutvikling de neste tre månedene.

Du kan bare stemme en gang pr. dag, men det gir deg anledningen til å gi ditt bidrag til selskapet som for tyve år siden med sitt grafiske grensesnitt, gjorde det mulig for vanlige dødlige å bruke programvare.

Gi ditt bidrag til Apple!

Til toppen