– Hjelp, de stjeler «Python»

Programmeringsspråket frykter for retten til eget navn.

– Hjelp, de stjeler «Python»
Krangel om varemerke: Fra v. Python solgt inn som produktnavn for skytjenester. Til høyre den langt mer kjente logoen til programmeringsspråket. Bilde: digi.no

En søknad om å varemerkeregistrere «Python» i Europa setter sinnene i kok blant programmeringsspråkets støttespillere.

Sinnet er rettet mot Our Holdings Limited og datterfirmaene POBox Hosting og Veber, begge britiske tilbydere av nettskytjenester, som forsøker å etablere en produktserie med samme navn.

I april i fjor søkte de om eiendomsretten til Python-navnet i bred forstand.

Ber om hjelp

Python-miljøet og den ideelle stiftelsen Python Software Foundation (PSF), som eier og forvalter rettighetene til det svært utbredte språket, er sterkt bekymret.

– De prøver å skaffe seg en eksklusiv rett til varemerket og bruk av «Python» for programvare, servere og nettjenester – i praksis alt innen databehandling i hele Europa, advarer styreformann Van Lindberg i en kunngjøring.

I samme melding ber han bedrifter og andre Python-brukere om å delta i en kampanje for å vinne fram hos EUs varemerkestyresmakt. Håpet er å bevise opphavet til navnet og dets betydning. Stiftelsen ber også om pengegaver for å drive den juridiske kampen, deres første noensinne for å beskytte sine immaterielle verdier.

Our Holdings registrerte det britiske domenet python.co.uk allerede i 1997. Python Software Foundation erkjenner at de den gangen ikke brydde seg nærmere med å kjempe for retten til domenenavnet.

– Lenge var dette heller ingen sak, for python.co.uk har i nesten hele denne tiden bare pekt videre til eierselskapene veber.co.uk og pobox.co.uk. Dessverre har Veber nå bestemt seg for å bruke Python-navnet for sine serverprodukter, sier Lindberg.

Sterkt uenige

Our Holdings og PSF hevder begge at de i fjor forsøkte å få i stand en dialog om hvem som har retten til å bruke Python-navnet i fjor. Der stopper også enigheten.

– Vi kontaktet eierne av python.co.uk gjentatte ganger og forsøkte å diskutere saken med dem. De avviste alle slike forsøk og svarte med å søke enerett på varemerket, sier PSF-styreformann Van Lindberg.

Men daglig leder i Our Holdings, Timothy Poultney, hevder at stiftelsen somlet etter at de tok kontakt med dem om varemerkesøknad på en Python-logo til bruk av python.co.uk; En søknad som nødvendigvis måtte omfatte beskyttelse på bruk av logoen i visse sammenhenger.

– Vi snakket med dem, men de kom aldri tilbake til oss. Derfor søkte vi om beskyttelse av varemerket. Og nå, med bare 14 dager igjen (av klagefristen), kom PSF tilbake til meg på fredag ettermiddag, sa Poultney til The Guardian for halvannen uke siden.

Dødstrusler og DDoS

Han hevder ifølge avisen å ha mottatt dødstrusler etter at Python Software Foundation nylig gjorde miljøet kjent med varemerkesøknaden.

Nettstedet python.co.uk har de siste ukene vært utilgjengelig etter en massiv trafikkøkning, antakelig grunnet tjenestenektangrep fra Python-sympatisører. I skrivende stund gir domenet en «Not Found»-feilmelding.

Our Holdings skal også ha stengt sine kontoer på Facebook og Twitter, etter å ha mottatt mengder med aggressive kommentarer.

    Les også:

Les mer om: