Hjelp digi.no med å kåre "Årtusenets IT-person"

Babbage eller Bill - Ada eller Linus? Bli med og stem på dette årtusenets IT-person.

Babbage eller Bill - Ada eller Linus? Bli med og stem på dette årtusenets IT-person.

digi.no inviterer deg til å sende inn ditt forslag til hvem som fortjener tittelen "Årtusenets IT-person". Nedenfor har vi plukket ut omlag et halvt hundre kandidater som vi mener fortjener en slik utmerkelse - de fleste er amerikanske menn, men også noen norske navn - pluss et par kvinner - har sneket seg inn på listen.

Dersom du mener vi har glemt noen - send oss en mail med ditt navneforslag (husk å gi en begrunnelse for hvorfor du mener hun/han fortjener en slik utmerkelse). Navnelista vil bli oppdatert med nye navn etter hvert som det dukker opp forslag som passerer juryens nåløye.

Som du vil se av kandidatene nedenfor har vi valgt å være svært romslige i forhold til hvem som fortjener å få navnet sitt på den likevel eksklusive lista.

Våre forslag spenner fra den britiske forfatteren Arthur C. Clarke (som allerede tidlig i dette århundret serverte science fiction-beskrivelser som har bemerkelsesverdige paralleller til utviklingen av dagens kommunikasjonssatellitter) og regnemaskinens far Blaise Pascal, til dagens børsyndlinger Bill Gates, Steve Jobs - og selvfølgelig Linus Torvalds.

Og som web-publikasjon kommer vi naturligvis heller ikke utenom Tim Berners-Lee, CERN-forskeren som langt på vei startet Internett-revolusjonen.

digi.no tar i mot stemmer til og med søndag 19. desember.

Slik stemmer du: Send en mail til kvistad@digi.no, skriv "Årtusenets IT-person" i emne/subject-feltet, fulgt av navnet på den kandidaten du stemmer på.

Kandidatene er:

KANDIDAT

(klikker du på navnet
gjøres et søk i leksikonet
Encyclopædia Britannica)

OPPFANT/SKAPTE
 • Regnes som den første som drev seriøs grunnforskning innen elektrisitet og magnetisme.
 • Laget en fungerende regnemaskin (1623-1662)
 • Videreutviklet regnemaskinen (1646-1716)
 • Laget beskrivelse av en mulig datamaskin (1792-1871)
 • Den første programmereren i verden, jobbet sammen med Babbage
 • Oppfinnerne av transistoren
 • Knekte de tyske kodene under krigen, pioner på kunstig intelligens, men viktigst av alt: Turing la det teoretiske grunnlaget for de første digitale datamaskinene.
 • Utviklet den første kompilatoren og la grunnlaget for Cobol
 • Utviklet det første programmeringsspråket og binærdatamaskinen i 1940
 • Bygget opp Digital og skapte det første kommeriselle minimaskinene
 • Utviklet Unix hos Bell. Ritchie er også hovedpersonen bak programmeringsspråket C.
 • Gründeren av Microsoft
 • Forsker på CERN laget HTML/World Wide Web og starter Internett-revolusjonen
 • Fant opp Ethernet
 • Laget den første ferdige datamaskinen med Intels 8008-brikke
 • Laget Altair 8800 som regnes som den første PC-en
 • Laget Apple Lisa, og senere Apple II - og bragte med det datateknologien (og det grafiske brukergrensesnittet) ut til folket. (Se forøvrig også Douglas C. Engelbart).
 • Oppfinnerne av objektorientering
 • Skaperen av Linux
 • Gründere av Intel
 • Mannen som ryddet vei for alt av dagens moderne, trådløse kommunikasjon.
 • Oppfant telefonen
 • Beskrev satellitter
 • Boktrykkerkunsten
 • Oppfant datamusa (1963). Også regnet som den egentlige opphavsmannen til det grafiske brukergrensesnittet.
 • Grunnleggeren av FSF (Free Software Foundation) som skulle utvikle GNU.
 • Briljant ungarsk matematiker. I prinsippet kan alle datamaskiner som lagrer instruksjoner og data på samme måte, også moderne PC-er, kalles von Neumann-maskiner
 • Designet det som la grunnlaget for dagens multimedia-PC-er; Amiga
 • Programmeringsspråket C++ ("It wasn't meant to be learned in 2 hours")
 • Regnes som "faren" til kunstig intelligens. Utviklet også programmeringsspråket Lisp.
 • Fant opp den integrerte kretsen.
 • Den første som beskrev hypertekst (i boka "As We May Think").
 • Av mange omtalt som "Internettets far" - en av de viktigste personene i utviklingen av Arpanet.
 • To av de viktigste personene i dette århundret når det gjelder algoritmedesign.
 • Oppfant boolsk algebra - hjørnesteinen for matematisk og elektronisk logikk.
 • Grunnla informasjonsteori - kom på idéen om å sette sammen elektriske kretser til å utføre operasjoner i boolsk algebra, og beskrev de matematiske prinsippene bak datakompresjon.
 • Mannen bak CP/M - grunnlaget for alle moderne operativsystem. Kildall grunnla dessuten Digital Research (senere Novell)
 • Grunnla Siemens-konsernet. Videreutviklet Samuel Morses morsetelegraf og Charles Wheatstones nåletelegraf og oppfant i 1846 visertelegrafen

Slik stemmer du: Send en mail til kvistad@digi.no, skriv "Årtusenets IT-person" i emne/subject-feltet, fulgt av navnet på den kandidaten du stemmer på.

Til toppen