«Hjelp! Fjern meg fra nettet»

Datatilsynet med gode råd i nettjenesten slettmeg.no.

«Hjelp! Fjern meg fra nettet»

Datatilsynet med gode råd i nettjenesten slettmeg.no.

Datatilsynet lanserte mandag morgen nettjenesten slettmeg.no. Her får du rådgivning og hjelp til hvordan gå frem hvis du opplever personvernkrenkelser på internett.

Eksempler på dette kan være at noen legger ut bilder uten ditt samtykke, eller uriktig informasjon, private opplysninger eller sjikane.

Nøytral

- Hva som oppfattes som en krenkelse varierer imidlertid fra person til person, og i hvilken sammenheng den opptrer i. Slettmeg.no skal være nøytral og ikke ta moralsk standpunkt til hva som publiseres, oppgir nettjenesten.

Råd - ikke sletteknapp

Slettmeg.no har ikke mandat eller makt til å foreta sletting av opplysninger. Dermot gir de tips om hvordan du kan komme i kontakt med vedkommende som har lagt noe ut, og eventuelt informasjon om hvor opplysningene er lagret.

Hjelpen gis i mange kanaler. Du kan både ta direkte kontakt med medarbeidere på tjenesten og få bistand via telefon, skjema, e-post eller chat.

Guide

Sentralt i satsingen er egne oppskrifter eller guider, som blant annet går nærmere inn på hvordan du sletter opplysninger fra nettsamfunn, nettet generelt eller hvem som står ansvarlig bak opplysningene.

En egen seksjon gir oversikt over lover og rettigheter som gjelder. Her vil det også fortløpende publiseres relevante kjennelser fra domstolene.

I tillegg skal nettstedet gi informasjon om hva du har lov, eller ikke lov til å publisere av materiale på nett.

Til toppen