Hjelp fra lavkostland fungerer på små oppdrag

Hjelp fra lavkostland fungerer på små oppdrag

Et norsk-indisk selskap mener at det kan være nyttig å tjenesteutsette selv små oppdrag.

Ion Softnet er et selskap som startet for litt over tre år siden. Sjefen er inder: Han bodde to år i Norge og fem år i Canada før han dro tilbake til India for å starte et IT-selskap der.

I Norge har de en mann, Peder Floer, som styrer forretningen fra sitt kontor i Asker. I India er de 65 ansatte, men det skal økes kraftig i år og selskapet håper på å være 200 der nede før året er omme. Selskapet har også lokalt ansatte i Canada, USA og Australia.

– Filosofien er å ha folk lokalt som kjenner kundene godt og som kan være en rådgiver i forhold til tjenesteutsettingen. Kultur er det man kan kalle støy i kommunikasjonen, sier Peder Floer til digi.no.

Han trekker frem at det med en indisk leder av selskapet som har arbeidserfaring fra Norge blir lettere å få til et effektivt samarbeid for norske bedrifter. Han advarer allikevel norske bedrifter mot å tro at det bare er å sette i gang med tjenesteutsetting til lavkostland hvis de sliter med kostnadene på egne prosjekter.

– Folk tror det bare er å tjenesteutsette problemene, men man skal aldri tjenesteutsette noe man ikke selv har kontroll på, sier Floer.

Floer er også opptatt av at selv om man har kontroll, så bør man ikke tjenesteutsette hele prosjektet eller hele jobben.

– Kundene bør ikke tjenesteutsette alt, behold alltid nøkkelkompetansen internt. Hvis ikke kan du ikke være en innkjøper av tjenester, sier Floer.

Hvis kunden har gjort tjenesteutsettingen riktig, mener Floed at selv små korte oppdrag kan utføres på en effektiv måte.

– Vi kan levere oppdrag ned til ti timer, hvis konsulenten kjenner kunden, sier Floer.

Det er en viktig forutsetning som må være på plass hvis det skal være mulig. Konsulenten det er snakk om må ha opparbeidet seg en relasjon til kunden gjennom tidligere oppdrag. Det kan for eksempel dreie seg om et tre ukers langt oppdrag, eller cirka 200 timer hvis det er flere på prosjektet.

Hvis det først er gjort, så blir det ikke særlig annerledes enn om en norsk konsulent satt på sitt eget kontor og gjorde jobben på vegne av kunden.

Til toppen