Hjelp! Jeg vil bli webdesigner!

Egentlig hadde jeg tenkt å skrive en riktig stemningsfull liten førjuls-streif til deg, med nisser og gaveideer og snøen som daler ned i skjul. Men så ble jeg sittende og besvare e-post fra forvirrede, kommende web-designere i stedet, og så slo det meg at dette egentlig er spørsmål jeg får ganske ofte: "Jeg vil bli webdesigner, men hvor skal jeg begynne?"

Egentlig hadde jeg tenkt å skrive en riktig stemningsfull liten førjuls-streif til deg, med nisser og gaveideer og snøen som daler ned i skjul. Men så ble jeg sittende og besvare e-post fra forvirrede, kommende web-designere i stedet, og så slo det meg at dette egentlig er spørsmål jeg får ganske ofte: "Jeg vil bli webdesigner, men hvor skal jeg begynne?"

Med andre ord: De forskjellige kursene lokker med så mangt, men hvilken utdanning er det egentlig som er noe verd?

Faktisk har jeg skrevet om dette emnet tidligere, i streifen Ekte webdesignere har ikke webdesign-kurs. Her unngikk jeg imidlertid omhyggelig å nevne konkrete undervisningssteder, annet enn noen få, helt uomtvistelige noen.

I dag tenkte jeg at jeg skulle gå litt lenger, og si noe mer om hva jeg personlig anser som gode studiesteder. Jeg understreker at dette er mine personlige meninger, og ikke står for noen annens regning enn min.

Antakelig kommer jeg til å få uvenner på en anbefalingsliste som dette også, men det får briste eller bære. Faktum er at ganske mange unge folk

faktisk er sterkt i tvil. Og hvis ikke vi som er "gamle ringrever" tør å si hva vi virkelig mener, blir det jo lite de har å gå ut fra.

Så her får du altså mine subjektive råd om utdanning til deg som vil bli "webdesigner" - i en eller annen form:

1. Trenger du utdannelse?

Det første spørsmålet du trenger å stille deg selv, er faktisk hvorvidt du i det hele tatt trenger å ta mer utdannelse. Det høres kanskje merkelig ut, men faktum er at man nesten alltid jobber med nyere og mer aktuelle ting ute i yrkeslivet enn man gjør på skolene. Hvis du allerede kan en del om HTML-koding, om grunnleggende database-strukturer, om flash og om java, samt kanskje litt om .asp, vil jeg si at det neppe er noe særlig de korte

kursene kan gi deg som du ikke allerede har.

En mulighet vil i så fall være å gå direkte på å søke seg jobb. En fin, myk start kan da være å gå til www.datavikar.no De har antakelig massevis av

jobber de kan bruke deg til direkte, og så vil du kanskje lære vel så mye i denne jobben som du vil lære på en skole (pluss at du jo tjener penger i

stedet for å måtte betale).

2. Hva vil du jobbe med?

Hvis du er sikker på at du trenger/vil ha et papir, må du bestemme deg for hvilken gren du ønsker å jobbe innenfor. Hvilken gren du velger må være

avhengig av dine talenter og dine ønsker. Ta utgangspunkt i hvilke arbeidsoppgaver du oppriktig har lyst til å sitte og jobbe med hver dag.

Grovt sett kan du velge mellom:

a) Data-grenen (systemdesign, programmering, koding)

b) Design-grenen (grafisk design, grafisk brukergrensesnitt, visuell utforming)

c) Innholds-grenen (nettredaktør, content manager, nett-journalist, nettjeger)

d) Multimedia-grenen (TV-/lydproduksjon for web, digital videoredigering, web-FX)

(I tillegg til disse er det i ferd med å vokse fram andre, høyt spesialiserte yrker, bl.a. innen informasjons-arkitektur og nettrelatert persepsjonspsykologi, men dette er foreløpig såpass nytt at jeg heller får komme tilbake til det ved en senere anledning.)

3. Hvor kvalifisert vil du bli?

I tillegg til å velge "yrkesgren" må du også bestemme deg for hvor høyt du ønsker å kvalifisere deg. Vil du bruke 3 år eller mer på utdanningen og bli en høyt lønnet spesialist, eller vil du heller bli fortere ferdig for å komme ut i yrkeslivet?

Fordelen med en lang utdannelse, er naturligvis at du kan gå skikkelig i dybden på stoffet. I sin ytterste konsekvens kan du kanskje til og med ende opp i en forskerstilling, heller enn i en direkte næringslivsrelatert stilling.

På den annen side lærer man altså svært så mye "underveis" i denne bransjen. De fleste jeg kjenner som jobber i bransjen i dag, har enten en kort utdannelse eller en lite relevant utdannelse - og så i stedet en del erfaring ervervet gjennom yrke og annen praksis.

Jeg understreker imidlertid at det ikke er noen unnskyldning for ikke å kunne det grunnleggende håndverket innen din valgte gren.

4. Utdannelsene

Jeg skal prøve å si litt mer om hva jeg mener kan være aktuell utdannelse innen hver av de fire grenene som jeg nevnte ovenfor:

a) Data-grenen

Høy utdannelse: Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Dette er det de fleste anser som den aller beste IT-utdanningen i landet, og de fleste tilbys jobb lenge før de er ferdig med studiene. På en god annenplass Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Lavere utdannelse: Den Polytekniske Høgskolen eller en annen IT-kandidat utdannelse. IT-kurs på NKI fjernundervisning (www.nki.no/fj) kan også være aktuelt for litt grunnleggende kunnskap.

b) Design-grenen

Høy utdannelse: Kunsthøgskolen i Oslo, Westerdals Reklameskole, Skolen for Grafisk Design, grafisk ingeniørutdannelse ved Høgskolen i Gjøvik. Lavere utdannelse: Idefagskolen i Tønsberg kan være et alternativ. Men talent er nok, hvis du er dyktig nok på det grafiske og visuelle, og kan demonstrere det med arbeidsprøver.

c. Innholds-grenen

Høy utdannelse: Høgskolen i Oslo: Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag (www.hioslo.no/JBI), Høgskulen i Volda, Mediefag ved et universitet. Også mulig med markedsutdannelse - spesielt for content manager-type stillinger. I så fall: Norges markedshøyskole. Lavere utdannelse:

Informasjonsfag, 1-årig studium i mediekunnskap (f.eks. ved Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Hedmark eller Høgskolen i Agder) -- eller rett og slett praksis innen journalistikk, PR, arbeid på offentlig informasjonskontor ...

d. Multimedia-grenen

Høy utdannelse:

Data- og multimedieteknikk ved Høgskolen i Gjøvik, Film og TV-akademiet, multimedia-utdannelse fra utlandet, f.eks. England.

Lavere utdannelse:

Design og Multimedia ved Aktiv Opplæring AS.

5. Hva med de mange "webdesigner-kurs"?

Som du ser, inngår ikke de vanlige "webdesigner-kursene" noe sted på listen over. Det er fordi de utdanner generalister, og ikke spesialister. Du kan

selvfølgelig gjerne ta et slikt kurs (og det ene studiestedet kan være like godt som det andre, tror jeg), men du bør altså være oppmerksom på at du da blir web-generalist og ikke spesialist (som i de fire kategoriene over).

På grunn av dette vil du antakelig ende opp i en jobb i en mindre bedrift/for mindre klienter, eller du vil ende opp med ren koding (HTML + litt flash o.l.) for et større firma.

Et slikt kurs kan imidlertid være et utgangspunkt for senere spesialisering gjennom erfaring - eller det kan være et supplement til en tidligere spesialisert utdannelse, for eksempel grafisk design uten web fra før.

6. Til slutt: Et "stalltips"

Vil du ha mitt helt personlige og subjektive "stalltips", så er det følgende: Høgskolen i Gjøvik utdanner mange veldig spennende, oppegående talenter akkurat nå. Det virker som om det "skjer" veldig mye der oppe, og at de er gode til å peile seg inn på forskjellige teknikker - CD-ROM, video, web, animasjon osv. osv.

Hvis du er av den kreative typen, tror jeg kanskje at du vil trives der, og at du dessuten vil få en utdannelse som er både salgbar og fremtidsrettet. Men det var altså helt subjektivt, og egentlig ikke basert på så veldig mye annet enn at en del elever derfra har imponert meg i det siste. Så ta dette - som alle andre råd - med en klype salt.

For husk: Når det gjelder valg av jobb og utdanning, har du i siste instans bare ett eneste pålitelig kompass: Din egen lyst! - En klok kvinne, som forøvrig heter Randi Bråten Noyes og i sin tid var min mentor, pleide å si at "Gjør du noe bare fordi det er fornuftig, blir du aldri mer enn middelmådig. Det er kun når du gjør det du elsker at du blir virkelig god!"

Til toppen