Hjelpeløse offer for ny type aksje-spam

Den nye type bilde-spam som sniker seg forbi spamfilterne hauser ofte aksjer, men trolig er selskapene selv helt uskyldige.

Hjelpeløse offer for ny type aksje-spam

Den nye type bilde-spam som sniker seg forbi spamfilterne hauser ofte aksjer, men trolig er selskapene selv helt uskyldige.

Krigen mot spam har gått over inn i en ny fase.

Dagens spam-filterne som leter etter ord som viagra og andre salgstriks i tekst er blitt ganske effektive, men dessverre har spammerne funnet opp et nytt knep. I stedet for å legge inn reklamen som vanlig tekst, kommer stadig mer spam som en bildefil der teksten ligger som bildepunkter i et bilde. Dette bildet klarer ikke vanlige spam-filtere å lese og reklamen sniker seg derfor igjennom til mottakeren.

    Les også:

digi.no og kollegaer i våre søstertidskrifter har i det siste mottatt en flom av slik bildebasert spam. Veldig mange av dem er reklame for obskure aksjer i USA.

Et eksempel er reklame for aksjen til det for nordmenn helt ukjente selskapet Riverbank Investment Corp. Reklamen er ment til å minne om meglerhusens kjøp eller selg-anbefalinger med ord som "Se opp, det kommer en stor PR-kampanje" og "kjøpsanbefaling: Sterk".

Selskapet investerer i gruvedrift og landeiendom, primært på Philippinene og er ikke notert på noen børs, men aksjen deres omsettes det amerikanske i gråmarkedet.

Nettopp denne eposten gir et eksempel på hvordan slik denne nye typen spam-spredningen fungerer.

I tillegg understreker saken at neppe er noen effektiv teknikk å bøtelegge selskaper som synes å spre uønsket reklame, for Riverbank blånekter for at det er de som står bak.

digi.no mottok Riverside-aksjereklamen 8. mai og det har åpenbart mange andre også.

Målet til avsender er åpenbart å løfte kursen og omsetningen i Riverbank-aksjen.

Men et søk på Riverside Investment Corp viser at selskapet to dager sender rykket ut med en pressemelding.

Der skriver selskapet at de har blitt et offer for en spam aksje reklame-svindel. Selskapet blånekter for at de har noe med utsendelsene å gjøre og advarer investorer å forholde seg til rådene de får i slike eposter. Eposten lar seg ikke som vanlige ikke spore, den kommer fra en falsk epost-adresse, trolig spredd av et botnet-system fra mange kaprede maskiner.

Eksempelet viser hvordan det dermed trolig er bredt spredte forsøk på å manipulere kursen, trolig gjennomført at spekulanter som kjøper aksjer og så forsøker å løfte dem for så å selge seg ut med en fortjeneste.

Riverbank unnskylder seg overfor alle investorer og andre partnere som har mottatt reklamen. Her kan du lese deres pressemelding.

Til toppen