Hjemme-PC-support ble dårlig butikk

IT-selskapet Microsupport i Vesterålen klarer ikke å tjene penger på brukerstøtte, og må avvikle.

IT-selskapet Microsupport i Vesterålen klarer ikke å tjene penger på brukerstøtte, og må avvikle.

Mens IT-konsulentselskapene vokser og jakter etter nye hoder, presses prisene på brukerstøtte for hjemme-PC-er.

Microsupport på Sortland med vel 40 ansatte melder om avvikling som følge av dårlig lønnsomhet og lavere priser.

Da Microsupport startet sin virksomhet i 2000 kostet en brukerstøtteavtale på tre år 1.500 kroner. I dag selges samme avtale for rundt 500 kroner.

Markedet for hjemme-PC-er brukerstøtte har siden starten vært under sterkt prispress fra våre konkurrenter, der de aller fleste konkurrentene har blitt borte eller sliter med egen lønnsomhet, melder selskapet.

Dermed ser det ut til at 40 arbeidsplasser i en sentral distriktsbedrift ryker.

Daglig leder Raymond Furre kjenner ikke til at noen har fått seg andre jobber ennå.

– Vi avventer utspill og stiller oss til disposisjon for bobestyrer, sier han til digi.no.

Microsupport forhandler med Ementor og Atea og har rundt 30.000 sluttbrukere over hele landet.

– Vi ventet et positivt resultat i 2004, men slet i første kvartal med mye utestående ekstraarbeid utenom avtalen, forteller han.

Microsupports forretningside gikk ut på å tilby alle kunder ett kontaktpunkt for løsning av dataproblemer uavhengig av hvem som var leverandør av utstyret.

Selskapet formulerte dette slik: «Vi garanterer multikanal brukerstøtte over fire kanaler (telefon, web, e-post og chat) og en garanti om at du får hjelp innenfor den svartiden som er avtalt, forsikret selskapet.»

Microsupport opplevde et sterkt sviktende salg både i januar og februar, som påvirket likviditeten.

Siden september 2004 har dessuten Sortland-selskapet vært tvunget til å supportere flere store hjemme-PC-saker med store feil og mangler både i maskinvare og i leveranse. Det har ført til en stor arbeidsbelastning på organisasjonen.

Dette har igjen ført til høyt sykefravær. Selskapet har til tider vært belastet med at over 30 prosent av arbeidsstokken har vært sykemeldt samtidig.

Microsupport forsikrer i et brev til sine kunder at de jobber hardt for å sikre arbeidsplassene og forpliktelsene overfor kunder, blant annet gjennom samtaler med bank, kreditorer og mulige investorer.

Til toppen