- HjemmeNett tar feil

Bård Brænde i HjemmeNett hevder at over 90 prosent av deres brukere benytter siste versjon av Netscape eller IE. Dette må da rett og slett være feil?

Bård Brænde i HjemmeNett hevder at over 90 prosent av deres brukere benytter siste versjon av Netscape eller IE. Dette må da rett og slett være feil?

Viser til artikkelen "HjemmeNett ikke for Mac" (se peker til artikkel i margen til høyre, red.anm.)

La det være sagt med en gang: jeg er Mac-bruker og irriterer meg derfor like grenseløst hver gang jeg leser om internettjenester som ikke fungerer for Mac.

Men denne saken har en dimensjon som går utover en snever Mac- kontra PC-diskusjon. Bård Brænde i HjemmeNett hevder at over 90% av deres brukere benytter siste versjon av Netscape eller IE. Dette må da rett og slett være feil?

Jeg sitter ikke med statistikk foran meg, men vurderinger jeg har sett av hva norske nettsurfere benytter av software, viser at det er en økende motvije blant brukerne til å oppdatere nettleserne. At 90% av brukerne av en temmelig generell nettjeneste skal ha oppdatert til siste versjon av Netscape eller IE virker usannsynlig.

Om loggene til HjemmeNett etter at mulige feilkilder er trukket fra fremdeles viser at over 90% av tjenestens brukere benytter siste versjon av Netscape eller IE, er det allikevel minst ett viktig spørsmål som gjenstår: Er dette logg som er kjørt etter at den nye versjonen av HjemmeNetts sider kom på plass?

Hvis det er tilfelle er det hele ikke lenger så merkelig: Dette er sider som ekskluderer alle som ikke har siste versjon av Netsc/IE for windows. Det er vel derfor tvilsomt om de som ikke har denne konfigurasjonen kommer tilbake til nettstedet.

Jeg er selv webutvikler, og synes det er farlig hvis det brer seg en oppfatning i webutviklermiljøer at 90% av brukerne benytter siste versjon av Netscape/IE for Windows. Det er allerede slik at en rekke webtjenester grunnet slurv og latskap ikke fungerer plattform- og nettleseravhengig.

Denne trenden vil bare forsterkes hvis det skapes et inntrykk av at hvis man designer for siste versjon av Netscape/IE for windows så er det bare 10% av potensielle brukere som ikke kan benytte tjenesten.

En skal selvsagt ikke avfeie ny browserteknologi, men stikkordet er at denne må i størst mulig grad være bakoverkompatibel. CSS er et godt eksempel på dette. CSS vil først i 5.0-browserne bli støttet på en bra nok måte

(forhåpentligvis!), men sider som benytter CSS vil allikevel være fullt brukbare for folk med gamle nettlesere.

Den mentaliteten Bård Brænde viser i denne artikkelen, setter i sin ytterste konsekvens hele idéen om Internett som en plattformuavhengig infrastruktur basert på åpne standarder i fare.

Mvh Håvard Houen

Webdesigner Grytting AS

Til toppen