HjemmeNetts uttalelse til passordlekkasjen

Her følger HjemmeNett og Mogul Medias uredigerte uttalelse til lekkasjen av passord og brukernavn:

"For at passord og brukernavn skal videreformidles må en person med administrasjonsrettigheter til en webserver søke i denne webserverens loginformasjon.

Denne serveren må være knyttet opp med link fra Hjemmenetts første side.

Dette inntreffer kun første gang en bruker går direkte fra Hjemmenetts første side uten å ha beveget seg innenfor Hjemmenett.

Hjemmenett har formelle avtaler med sine innholdsleverandører om taushetsplikt knyttet til informasjon som tilfaller dem gjennom samarbeidet med Hjemmenett. Dette gjelder etter også et eventuelt opphør av avtale.

Således er konfidensialiteten ivaretatt gjennom disse avtalene.

Innholdsleverandørene til Hjemmenett utgjør gjennom avtalene en lukket krets. Informasjonen er således ikke offentlig tilgjengelig.

Forholdet vil likevel rettes opp umiddelbart slik at det ovenstående ikke inntreffer senere.

Med vennlig hilsen

Toralf Ekelund og Øyvind Vada"

Til toppen