Hjemmesider kan true rikets sikkerhet

Innhold på hjemmesider kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for Norge, advarer NSM-rådgiver Stein Henriksen.

Hjemmesider kan true rikets sikkerhet

Innhold på hjemmesider kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for Norge, advarer NSM-rådgiver Stein Henriksen.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har landets sikkerhet i fokus og skal avdekke sikkerhetstrusler i form av sabotasje, terrorisme og spionasje.

Spionasje kan skje i klassiske virksomheter som i politiske miljøer, hos interessante personer og innen forskning og teknologi. Men det er først og fremst i IKT-systemer man finner informasjon.

På NSMs sikkerhetskonferanse denne uken, advarte rådgiver Stein Henriksen til en fullsatt sal om risikoen ved å legge ut informasjon på egne hjemmesider.

- Hjemmesiden er ikke din lille private bakhage, men er tilgjengelig for hele verden. Internett er blitt en vesentlig kilde til etterretning og avdekker personsensitive opplysninger eller ugradert informasjon av nasjonal interesse på både private og bedrifters hjemmesider, sier Henriksen.

Hjemmesiden er ikke din lille private bakhage Han mener alt for mange har utilstrekkelige sikring av egne IKT-systemer, og ikke nok bevissthet rundt bruk av e-post og Internett. Bærbare PC-er og minnepinner kan lett forsvinne og harddisken kan være ukryptert.

Næringsvirksomheter innen kraftforsyning, olje og gass, bank, finans, politi, kriseledelse, redningstjeneste, matforsyning, telesektoren og satlittbasert infrastruktur må ha en god verdiurdering av sine sikkerhetssystemer, påpeker Henriksen.

Det er ikke vanskelig å finne kartskisser, plantegninger og fotografier både utvendig og innvendig av bygg, og NSM har gjort funn av sensitive bygninger som kan true rikets sikkerhet på norske nettsider.

Karttjenesten Google Earth var blant annet direkte årsaken til angrepet mot britiske tropper i Irak-krigen. Den britiske hæren fant ut at fienden hadde brukt Google Earth til å planlegge angrepene i Basra.

Etter å ha raidet hjemmene til opprørerne fant den britiske hæren utskrifter fra Google Earth. Satellittbildene viste detaljerte oversikter over bygningene inne på de britiske basene. På baksiden av en utskrift fra Google Earth som viste Shatt al Arab Hotel, hovedkvarteret for 1000 soldater i Staffordshire-regimentet, var det skrevet ned presise lengde- og breddegrader.

På norske nettsteder i dag finnes tredimensjonale framstillinger av bygninger både av slottet og Rådhuset, veier, hoteller og spisesteder som gjør det enkelt for terrorister å måle lengde og areal.

Henriksen ber virksomheter tenke seg godt om før de legger ut alt tilgjengelig selv om det er teknologisk mulig. Samtidig er det visse objekter man ikke kan unngå å fortelle om, som for eksempel hvor en kraftledning ligger i forhold til flysikkerhet.

Et annen utfordring er offentlige diskusjonsforum fra privatpersoner, som denne som ble avdekket av NSM:

«There is a large mountain hall here, but its no longer in use. It can keep up to 2 dozen F16 fighters. It was like a small village in the mountain.»

Til toppen