Hjemmet Mortensens holder annonsesalget i familien

Til tross for tapet av sin salgssjef, tar HjemmeNett nå over alt annonsesalget til morselskapet Hjemmet Mortensen. Bemanningen på salgssiden økes betraktelig, og daglig leder Runar Lie bekrefter at HjemmeNett nå vil satse på webannonsesalg i en helt annen grad enn tidligere.

Til tross for tapet av sin salgssjef, tar HjemmeNett nå over alt annonsesalget til morselskapet Hjemmet Mortensen. Bemanningen på salgssiden økes betraktelig, og daglig leder Runar Lie bekrefter at HjemmeNett nå vil satse på webannonsesalg i en helt annen grad enn tidligere.

Kampen om Hjemmet Mortensens annonseprodukter på Internett er foreløpig over. Norges største magasinforlag har bestemt seg for å la HjemmeNett, et selskap der de selv har eierandeler, overta salget av internettannonsering.

Sammen med annonseavdelingen i Hjemmet Mortensen skal HjemmeNett selge bannerplasser og kombinerte annonseprodukter på både Internett og papir til annonsørene. Det innebærer at DoubleClick Norge, som til nå har håndtert annonsesalget, mister en kunde.

Samtidig må HjemmeNett selv ruste opp sin egen salgsstab for å ta seg av det økende trykket. Inntil nylig besto annonseavdelingen hovedsakelig av én person, salgssjef Fatmir Bratli-Nikqi. Nå har han skiftet stilling og jobber med å få opp salgstrykket på e-handelselskapet Zoom Network.

Les:Interne salgslekkasjer i HjemmeNett


- Vi ser ikke på det som om vi nå selger internt, men at vi faktisk har outsourcet salget når HjemmeNett overtar salget, sier Jon Ragnar Steg. Han er salgssjef for Internett hos Hjemmet Mortensen, men ansvarlig kun ut denne uken. Mandag starter han i ny jobb som leder for den interaktive virksomheten i mediebyrået Cia Medianetwork Norway AS.

Les: Tar Steg(et) fra Hjemmet Mortensen


Steg opplyser til digi.no at stillingen hans i Hjemmet Mortensen ikke vil bli erstattet, det blir HjemmeNett som blir Hjemmet Mortensens forlengede arm.

Daglig leder i HjemmeNett, Runar Lie, er ikke bekymret for at han har mistet salgssjefen sin på veien.

- Vi erstatter én person med tre sykker, sier han, og beviser til at de allerede har én nyutdannet juniorselger og én ressurs fra Canon på plass med en tredje på vei inn i systemet. Før jul skal de være ytterligere to personer på salg i HjemmeNett. Og etter fusjonen med e-handelselskapet eShop vil det være til sammen syv personer som driver med salgsvirksomhet i hele organisasjonen.

Les: HjemmeNett sluker eShop


- Noe av det mest spennende med avtalen er mulighetene for å kombinere print, sponsorater og ordinær bannerannonsering i fleksible pakkeløsninger som kan skreddersys for den enkelte annonsør. Gjennom denne avtalen ser vi en mulighet å videreutvikle det positive samarbeidet mellom salgsorganisasjonene i begge selskaper. I flere av produktene vil Hjemmet Mortensen selv drive aktivt salg av internettannonser, med den viktige nærheten til produktet som dette representerer, sier Lie.

Han vil ikke gå nærmere inn på om dette er starten på en trend hvor HjemmeNett tar på seg ytterligere salg for andre aktører, men sier bare:

- Vi har sterkt fokus på salg for tiden.

I Hjemmet Mortensen har de sett på flere aktører som aktuelle for å få i gang den kommersielle delen av internettvirksomheten som, med enkelte unntak, har vært ganske nedprioritert til nå.

Blant annet har det vært en konsekvens av at verken HjemmeNett eller Hjemmet Mortensens nettprodukter, som du finner i fleng på portalen HjemmeNett, har hatt det store besøket fra nettbrukerne og kunnet framstå som en seriøs utfordrer til for eksempel Schibsted-eide SOL.

Nå håper ledelsen at en tettere tilknytning av webtjenestene til kjerneproduktene, dvs. magasiner og ukeblader på papir, skal gjøre det mer fristende for annonsørene å kjøpe print/Internett-pakker fra selskapet, i stedet for bare bannerannonsering.

Salgssjef Siri Svae i Hjemmet Mortensen sier de har vært fornøyde med DoubleClick, men at samarbeidet nå avsluttes:

- DoubleClick har gjort en god jobb, men likevel valgte vi HjemmeNett som samarbeidspartner av flere årsaker: De kan tilby salg av alle produktene våre rundt Internett. Vi er begge selskaper i Orkla-konsernet og har i diverse sammenhenger tidligere diskutert samarbeidsmodeller for internettannonsering. Vi kjenner hverandre god og har fra tidligere et godt redaksjonelt og markedsmessig samarbeid, sier Svae i en pressemelding.

Jon Ragnar Steg bekrefter også overfor digi.no at det var synergieffektene som har vært det mest tiltrekkende i den modellen de nå har valgt. DoubleClick selger kun bannerannonseplass på web til annonsørene og har ingen forgreninger inn mot papirbransjen.

- Tar dere ikke en stor risiko når dere nå kutter ut et selskap som dere vet levererer varene og i stedet setter inn et selskap som ikke har vist de store resultatene til nå?

- Du peker absolutt på et viktig moment, svarer Steg.

- DoubleClick har levert en utsolgt-grad på 80-90 prosent. Og det er ingen tvil om HjemmeNett fortsatt har noe å bevise på Internett. Men når det er sagt, så må jeg understreke at vi har meget stor tro på samarbeidet med HjemmeNett fremover, sier han og avkrefter at valget av HjemmeNett har hatt noe med eierskap å gjøre.

HjemmeNett og Hjemmet Mortensen er begge eid av Orkla Media og HjemmeNett har Hjemmet Mortensen på eiersiden.

- Nei, vi har stått helt fritt i våre valg av partner. Det har vært ingen føringer, sier han.

Til toppen