Hjertet av en målbar nettstrategi

MOTINNLEGG: CMS er mer relevant enn noensinne, mener eZ Systems-sjefen.

Hjertet av en målbar nettstrategi
eZ Systems-sjef Aleksander Farstad mener Helge Skrivervik tar feil når han hevder at CMS (content management system) er en døende disiplin. Bilde: Zoonar GmbH / Alamy/All Over Press

Etter å ha jobbet 15 år med content management leste jeg Helge Skriverviks innlegg om «CMS utgått på dato» med stor interesse. Jeg må si med enig med en del av det han skriver, men må innrømme at jeg mener konklusjonen ikke stemmer med realitetene.

For å ta det jeg oppfatter som det underliggende budskapet er at informasjonen må gjøres lettere tilgjengelig. Det er alt for mange systemer som ikke har klare mekanismer for enkel utveksling av informasjon. Jeg mener at utveksling per definisjon skjer mellom systemer. Informasjonen som lever i CRM, ERP og DAM vil fortsatt ha sin rett, men kravene til tilgjengelighet har endret seg. Det skal være enkelt å hente ut informasjon. Så åpenheten som Helge nevner er jeg helt enig i.

Videre har Helge også rett i at trender som tingenes internett (internet of things), digitale tjenester og store datamengder har endret og vil videre endre kravene til systemene vi bruker. Og han har rett i at leverandører som sover i timen dessverre ikke har noen lys fremtid. Vi lever i en verden der det ikke er mer enn 5-6 år siden verdens suverent ledende mobilprodusent het Nokia, som ikke lenger eksisterer.

Aleksander Farstad er adm.dir og medgründer i eZ Systems.
Aleksander Farstad er adm.dir og medgründer i eZ Systems.

Jeg må si at jeg ikke er enig i det semantiske skiftet at Content Management vil bli Data Management. La oss starte med noen definisjoner

  • Data er per definisjon rådata uten nødvendig mening, struktur eller semantikk.
  • Informasjon kan i denne sammenheng sees på å forstå hva dataene representerer – super relevant når vi snakker om analyser og data fra internet of things.
  • Content kan sees på som en håndterbar mengde informasjon. Knyttet med semantikk, metadata, versjonshåndtering og så videre. Eller foredlet data om du vil.

Men dette er ikke en diskusjon om semantikk. En trend vi hører om i dag er Content-as-a-Service (CaaS), som du kan lese mer om her. CaaS kan sees på som enkel utveksling av innhold. Det er jo ikke noe annet enn strukturert innhold som enkelt kan flyttes mellom ulike system, noe som er velkjent innen media hvor syndikering av innhold er vanlig.

Vi har sett flere trender gjennom de siste 15 årene. Fra de første årene da Content Management handlet om publisering og websider, til tiden da sosiale medier var hypet, til mobile tjenester og apper og digital markedsføring og content as a service. Dette er to parallelle trender vi ser for data innen Internet-of-things og big data og content as a service. Uten at noen av dem kommer til å erstatte hverandre. Derimot må de må spille sammen.

Heller enn at Content Management Systemet blir mindre relevant, ser vi at det mer relevant enn noen gang. Et moderne CMS er bygd for content-as-a-service, med åpne standarder og grensesnitt. Dette blir limet, selve kjernen i digitale løsninger. Det som binder dem sammen, skaper frihet og muligheter, samt sørger for at man kan optimalisere verdien av innhold og data.

Big content

Det er mye snakk om big data, men et viktigere begrep vil jeg si er big content. Hvor man har semantikken, strukturen, relasjonene og kan si noe om dataene. Et moderne CMS sørger for at innhold er åpent og tilgjengelig, at det kan gjenbrukes over ulike løsninger og kanaler, at det kan analyseres og presenteres, at det kan optimaliseres, at det kan være med å skape merverdi ut av innholdet.

Jeg synes også konklusjonen til Helge faller litt sammen ved å bruke Wordpress som et eksempel. Wordpress gjør jo det motsatte og lagrer «data» og ikke innhold. Det vil si at de lagrer formatert innhold i form av HTML og ikke informasjon som kan gjenbrukes. Dette er jo hele prinsippet til åpen informasjon. Han har rett i at Wordpress er et enkelt publiseringssystem og brukes deretter. Men da går man også glipp av mange muligheter for å skape merverdi ut av sitt innhold.

En ting som er sikkert er at utviklingen ikke vil stå stille. Men jeg er sikker på at data i fremtiden ikke vil være det samme som innhold, og at vi som jobber med innholdssystemer vil måtte tilpasse oss for å sørge at vi kan fortsatt hjelpe våre kunder med å skape merverdi. Hvis ikke er jeg helt sikker på at vi vil få samme skjebne som Nokia.

Delta i debatten
Informasjon om debattinnlegg og kronikker i digi.no

Alle innlegg må sendes til redaksjon@digi.no. Husk å legge ved et portrettbilde. Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.

    Les også:

Les mer om: