Abonner
RESULTATERFINANS

Hobbyspekulantene er vinnerne på Internett

Hobbyspekulantene er de virkelige vinnerne etter folkeliggjøringen av Internett. Mange etablerer kontakter gjennom diskusjonsfora og hjelper hverandre til å lete fram relevant informasjon.

Oddmund Grøtte
14. des. 2000 - 11:38

Jann Rindsem er en typisk hobbyspekulant som ved siden av full jobb har kjøpt og solgt aksjer siden 1993.

For et års tid siden handlet han aksjer via Internett for første gang, men han har likevel opprettholdt kontakten med aksjemegleren for å få veiledning og tilgang på analyser.

Rindsem peker på mange fordeler med Internett som tidligere ikke var oppnåelige:

- Det viktigste er at informasjonen nå spres mye raskere. Dette er særlig informasjon om hva som gjør at en aksje går opp eller ned. Selv om slike rykter diskonteres meget raskt, er det mye mer betryggende å ha informasjon på et mye tidligere stadium. Når det går rykter i markedet, nås denne informasjonen mye raskere til oss nå enn før. Selvsagt er det mye feilinformasjon, og det er ofte vanskelig å tolke hva som er viktig og hva som ikke er det. Derfor er jeg for eksempel svært forsiktig med å stole for mye på det som skrives i ulike diskusjonsfora, sier Rindsem til digitoday.no.

En annen hobbyspekulant, som vil være anonym, peker også på mange fordeler med Internett:

- Tidligere måtte jeg virkelig jobbe for å få tak i ferske selskapsanalyser. Meglerhusene holdt analysene tett til brystet og prioriterte kun de beste kundene. Analysene spres mye hurtigere nå. Gjennom kontakt med flere personer via diskusjonsforum, har jeg og flere personer opprettet et "brukerforum" der vi daglig sprer informasjon til hverandre via e-post, sier spekulanten til digitoday.no.

Hans brukergruppe distribuerer også nyttig informasjon de finner på nettet. Gruppen har flere ganger funnet kursdrivende informasjon, noe som har gjort at de har kunnet tjene gode penger.

Det er først og fremst de mindre selskapene de konsentrerer seg om.

- Det er klart at de store selskapene reagerer mye kjappere på ny informasjon. Norsk Hydro for eksempel, er et selskap som vi ikke bryr oss noe særlig om. Det er mange som analyserer selskapet og sannsynligheten for å finne kursdrivende informasjon er liten, sier hobbyspekulanten som trekker frem industriselskapet Kenor som et eksempel på en aksje der innlegg på diskusjonsforum har drevet kursen:

- I Kenor er det svært få institusjonelle eiere og i stedet mange private aksjonærer. Meglerhusene lager analyser bare en gang i mellom, og da er det klart at diskusjonsforum for mange er den eneste kilden for å fremskaffe informasjon.

Les mer om: