Hodejakten vil bare fortsette i IT-bransjen

Urolig verdensøkonomi stopper ikke stillingsbristen i IT-Norge, mener eksperter.

Hodejakten vil bare fortsette i IT-bransjen

Urolig verdensøkonomi stopper ikke stillingsbristen i IT-Norge, mener eksperter.

Antall ledige stillinger i IT-bransjen har vokst hvert år siden 2004, og mange IT-bedrifter er tvunget til å enten ansette fra utlandet eller sette ut IT-oppdrag ettersom Norge ikke har tilstrekkelige ressurser.

Tall fra NAV viser at antall ledige stillinger i febuar var 1.331, mens det i januar var hele 1.592 ledige stillinger som er 21 prosent flere ledige stillinger enn året før.

Men IT- bransjen har vært gjennom mange konjunkturer, og vi skal ikke lenger tilbake enn til 2003 for å erfare masseoppsigelser, konsolideringer og oppkjøp i bransjen.

Den urolige verdensøkonomien har fått mange til å spekulere på om vi på nytt kan forvente en runde med nedskjæringer.

Dette tror ikke ekspertene, som mener det vil fortsatt være en tøff kamp om talentene i Norge.

Ifølge Rubrikk.no var det i oktober 40.235 ledige stillinger på det norske stillingsmarkedet. I februar i år var antallet 52.206. Søkemotoren Rubrikk.no er den eneste databasen i Norge som fanger opp alle stillingsannonser som er tilgjengelig i Norge.

Tegn til usikkerhet i norsk og internasjonal økonomi ser ikke ut til å påvirke etterspørselen etter arbeidskraft i Norge.

- Selv om vi ser enkelte tegn til usikkerhet i norsk økonomi er det fortsatt høy aktivitet innenfor de fleste bransjer. Samlet er aktiviteten i norsk økonomi meget høy, noe som fører til at det er stort behov for arbeidskraft, forteller Stein Langeland, seksjonssjef i NAV til karrierelink.no.

Karriererådgiver og direktør Thorleif Solstad i Solstad Leder- og Karrieresenter er ikke overrasket over den kraftige økningen i antall ledige stillinger som Rubrikk.no har fanget opp. Han har jobbet med rekruttering og omstilling i over 30 år og tror kampen om de flinkeste kommer til å bli mye tøffere fremover.

- Norge og arbeidsmarkedet er en integrert del av verdensøkonomien og vil påvirkes av dette. Men konkurransen om den beste kompetansen blir ikke mindre i arbeidsmarkedet selv om det blir flere ledige stillinger, sier Thorleif Solstad.

Han mener vi fremover vil se flere kompetansedrevne stillinger og det blir enda viktigere for bedriftene å ha et profesjonelt forhold til employer branding. Her har mange norske bedrifter en utfordring, forteller Solstad.

Til toppen