Hodeprisen stiger for SAP-konsulenter

EDB-sjef Endre Rangnes kjøper SAP-konsulenter for nesten 2 millioner per hode.

Hodeprisen stiger for SAP-konsulenter

EDB Business Partner har inngått avtale om å kjøpe det danske IT-selskapet TeamR3 for å styrke sin satsning på rådgivningstjenester opp mot SAP.

- IT-rådgivning knyttet til SAP er et marked i god vekst, og EDB er allerede godt posisjonert i Norge og Sverige gjennom datterselskapet Spring Consulting. Med

oppkjøpet av Team R3 oppnår vi kritisk masse til å kunne levere større nordiske prosjekter på SAP-siden og vi får økt fagkompetanse på viktige satsingsområder, sier Endre Rangnes, konsernsjef i EDB, i en børsmelding.

TeamR3 har 80 ansatte, og EDB satser på å slå de sammen med datterselskapet Spring Consulting. Spring hadde fra før av 20 SAP-konsulenter i Danmark. Etter oppkjøpet har EDB tilsammen 300 SAP-konsulenter i Norden.

EDB betaler 77 millioner danske kroner for selskapet, som i 2006 hadde en omsetning på 60 millioner danske kroner. I tillegg til konsulentene, får EDB også tilgang til en kundeportefølje som blant annet består av selskaper som Carlsberg, SAS, Grundfoss og Danfoss.

I tillegg til kjøpesummen, er det også avtalt en resultatbasert godtgjørelse på inntill 31 millioner danske kroner dersom selskapet presterer i henhold til budsjett i tiden frem til 2010.

Dermed kan kjøpesummen ende på cirka 1,8 millioner kroner per ansatt. Uten den resultatbaserte godgjørelsen, ender prisen per hode på litt i underkant av 1,3 millioner kroner.

Les mer om: