Hoff: - Vil ikke føre en meningsløs diskusjon med NHO i media

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge er lei av det han oppfatter som "skittkasting" fra NHOs side. - Vi har ønsket NHO lykke til og synes det er merkelig at det skal være useriøst, skriver Hoff i dette leserinnlegget.

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge er lei av det han oppfatter som "skittkasting" fra NHOs side. - Vi har ønsket NHO lykke til og synes det er merkelig at det skal være useriøst, skriver Hoff i dette leserinnlegget.

"
IKT-Norge tar til etterretning at NHO karakteriserer oss som useriøse. Det synes vi er leit all den tid NHO har vært veldig ivrige på å samarbeide med oss og våre medlemmer, men vi har jo nå skjønt hvorfor de har vært så "hyppe" på å få kontakt med vår bransje.

IKT-Norge ønsker ikke å føre en meningsløs diskusjon med NHO i media, da vi føler at det er fullstendig feil bruk av vår tid.Skittkasting kommer det sjelden noe godt ut av.

Vi har sagt at vi ønsker NHO lykke til og synes det er merkelig at det skal være useriøst. Kristin Clemet har tydeligvis lite til overs for den desidert største aktøren innen IT-næringen- IKT-Norge, det får vi bare ta til etterretning.

Vi reagerer imidlertid på at NHO sier at de har 300-400 IT-medlemmer. Vi spør oss hvem er dette. TBL-ITF har ca. 60-70 medlemmer, men hvem de andre 330 IT-medlemmene er, er en gåte.

Per Morten Hoff

"
Dagensspørsmål
Tror du NHO kan gjøre en bedre jobb for landets IKT-bedrifter enn det IKT-Norge har klart?

Nei, NHO kan bare glemme å ta opp konkurransen med IKT-Norge
Ja, NHO tar god vare på sine medlemmer og vil sikkert klare det med IT-bransjen også
Vet ikke

Trykk her for å se resultatet så langt
Kristin Clemet,
viseadministrerende
direktør i NHO

Per Morten Hoff,
generalsekretær
i IKT-Norge

Til toppen