Hoff vil la Norge lære av de beste

Per Morten Hoff inviterer til konferanse med moderniseringseksperter fra land som har kommet lenger enn Norge.

Per Morten Hoff inviterer til konferanse med moderniseringseksperter fra land som har kommet lenger enn Norge.

IKT-Norge arrangerer 22. november en konferanse kalt Modernisering og digitalisering av offentlig sektor.

Ifølge generalsekretær Per Morten Hoff er hensikten med konferansen at Norge skal lære og få inspirasjon av de som har ledet utviklingen og blitt rangert som de fremste i verden på modernisering av offentlig sektor.

Accenture har fremhevet Canada, Storbritannia, og Danmark som svært avanserte på e-government. På konferansen vil disse nøkkelpersonene fra de respektive lands regjeringer fortelle hva de har gjort, hvorfor de har gjort det, hvilke tabber de har gjort, og hva det har kostet:

  • Andrew Pinder har vært leder av Storbritannias e-government-satsning fra 2000-2004 og dirkete underlagt statsminister Tony Blair.
  • Christine Desloges er leder av Canadas "Government Online Initiative"
  • Thomas Nielsen leder den danske regjeringens "Digitale Taskforce"

Fra norsk side stiller blant andre moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

– Tall fra Danmark viser et innsparingspotensial på 20 milliarder kroner ved automatisering og effektivisering av offentlig sektor, basert på en investering på tre milliarder kroner, sier Hoff.

Hensikten med konferansen er å vise vei, inspirere, gi næring til nye ideer og tanker, samt å reise offentlig debatt om modernisering og digitalisering av offentlig sektor.

Konferansen avholdes i Hotell Bristol i Oslo, og varer fra kl 10 til kl 16. Påmelding skjer direkte til IKT-Norge.

Til toppen