Hofstad: - Glad for børsnotering

Styreleder i telenor, Arnfinn Hofstad er tilfreds med at Stoltenberg-regjeringen foreslår delprivatisering og børsnotering at Telenor.

Styreleder i telenor, Arnfinn Hofstad er tilfreds med at Stoltenberg-regjeringen foreslår delprivatisering og børsnotering at Telenor.

- Det er gledelig for Telenor at regjeringen foreslår en rask børsnotering av konsernet. Med det opplegg regjeringen skisserer, legges et godt grunnlag for selskapets videre utvikling, sier han.

- Børsnotering betyr økt mulighet til å delta i den omstrukturering av bransjen som nå pågår. Det er avgjørende for å kunne utvikle selskapet videre, sier konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen.

Han er imidlertid ikke helt fornøyd og hadde gjerne sett at en større del av kapitaltilførselen var blitt tilført selskapet, men ser likevel forslaget som en tillitserklæring til selskapets styre og ledelse.

- Vi skal gjennomføre norgeshistoriens største børsnotering og Telenor vil bli det største selskapet på Oslo Børs fra den dag vi er notert der, sier Hermansen.

Til toppen