Hold deg vekk, Enoksen!

IT-bransjen og NHO la i dag frem en utredning om hvordan tele-Norge skal se ut. Hovedbeskjeden er et "nei" til Kommunalminister Odd Roger Enoksens drøm om nasjonalt bredbåndsnett.

IT-bransjen og NHO la i dag frem en utredning om hvordan tele-Norge skal se ut. Hovedbeskjeden er et "nei" til Kommunalminister Odd Roger Enoksens drøm om nasjonalt bredbåndsnett.

På en pressekonferanse i dag la IT-bransjen frem en melding de kaller "Felles løft for framtidens kommunikasjon i Norge - et nasjonalt samhandlingsprogram". Partene bak planen, IKT Norge, NHO, Telenor, Netcom og andre aktører i IT-bransjen presenterte planen til Næring- og Handelsminister Lars Sponheim.

Det IT-bransjen ikke vil si rett ut, er at dette er en motmelding til Kommunalminister og Senterparti-sjef Odd Roger Enoksen utspill om et nasjonalt fiberoptisk nettverk. I sin plan tar Enoksen til orde for å koble alle norske husstander opp til et fiberoptisk nett for å sikre video og annet innhold over Internett. Enoksens utspill er en videreutvikling av Arbeiderspartiets utspill i fjor høst.

Enoksen mener nettverket skal finansieres med deler av de rundt 20 milliardene den fremtidige børsnoteringen av Telenor/Telia vil innbringe. I sitt forslag foreslår Enoksen at fiberkablene skal spinnes rundt høyspentkabler eller legges langs Jernbaneverkets skinneganger.
Les om Enoksens plan:
IT-bransjen rykket raskt ut, i blant annet digi.no og utrykte undring og skepsis - et statssubsidiert nettverk vil prise oss ut av markedet, mener de kommersielle teleaktørene som Telenor og Netcom. Trolig i et forsøk på å stoppe Enoksen så tidlig som mulig, legger bransjen derfor frem en melding der hovedbudskapet er at staten skal holde seg unna.


Rapporten spiller også inn i debatten om neste generasjon digital-TV. Stortinget har foreløpig stoppet planene om utbygging av et bakkebasert nett for å studere satellitter.

Til stede under pressekonferansen var blant annet Sponheim, Kristin Clemet fra NHO og Per Morten Hoff fra bransjeforeningen IKT-Norge.

Store deler av den 46 sider lange rapporten er myntet på å forklare Stortinget og andre lesere hva som allerede finnes av telenett i Norge. Mye tid brukes også på behov og forskjellige tekniske løsninger. Håpet er trolig å presisere ovenfor Stortinget at Enoksens forslag om strekking av fiber allerede er gjort av Jernbaneverket og e-verkene.

Men IT-bransjen mener at målet må være at 80 prosent av Norges befolkning skal få bredbåndsnett innen 2005. I rapporten peker man blant annet til Finland, det man har en nasjonal plan for bredbåndsnett, basert på satellitt, radio, fastlinjer og TV-kabel.

Rapporten konkluderer med at næringslivet holder på å kable opp Norge. Staten bør derfor stort sett holde seg unna. IT-bransjen mener staten og kommunene heller bør satse på bruk av Internett og legge forholdene til rette for de kommersielle aktørene.

IT-bransjen foreslår derfor at teleaktørene og staten starter et samhandlingsprogram der man skal kartlegge hvordan man kan fremskynde teleutviklingen. Samhandlingsprogrammet skal inneholde telekostnads-analyser, forskning og standardiseringsaktiviteter. IT-bransjen spør Sponheim om han vil betale halve prisen for budsjettet i år 2000 på "minst 80 millioner kroner".

Mer, inkludert lenke for nedlasting av rapporten:
Felles løft for framtidas kommunikasjon

Til toppen