Hold frie databaser unna det kritiske

Databaser i åpen kildekode bør ikke legges til grunn for kritiske bedriftsapplikasjoner, mener Gartner.

Databaser i åpen kildekode bør ikke legges til grunn for kritiske bedriftsapplikasjoner, mener Gartner.

På sin store samling i Cannes i forrige uke, viet analyseselskapet Gartner flere seanser til databaser. På en av disse forsvarte selskapet sin skepsis mot bruk av databaser i åpen kildekode til forretningskritiske applikasjoner. Denne seansen ble holdt av Donald Feinstein som har 40 års erfaring fra IT-bransjen, hvorav 15 år hos Gartner.

Feinstein tok fram to problemstillinger knyttet til databaser og åpen kildekode: henholdsvis Linux som plattform, og databaseverktøy som fordeles i åpen kildekode.

Gartner ser ingen store problemer med bruk av Linux, og peker på at særlig Oracle og IBM har klare Linux-strategier. Selskapet venter at Linux vil ta over for Unix som databaseplattform, og anbefaler alle store bedrifter som ikke bruker Linux å «begynne å utvikle Linux-ekspertise nå». Ellers regner man med at innen 2010 vil både Windows og Linux kunne brukes på store flerprosessorservere til å kjøre transaksjonsprosessering med databaser opptil 20 terabyte og opptil 35 000 samtidige brukere. I dag kan en stormaskin håndtere opptil 15 000 samtidige brukere og databaser opptil 16 terabyte. Om fem år vil dette øke til 35 000 samtidige brukere og 30 terabytes database. Det vil si at Windows, Linux og stormaskin vil kunne håndtere like mange samtidige brukere, mens stormaskinen vil kunne ta en vesentlig større database.

Når det gjelder databaser i åpen kildekode, er Gartner betydelig mer skeptisk. Ut 2008 anbefaler de begrenset bruk av åpen kildekode-databaser for hensiktsmessige og ikke-kritiske applikasjoner, for eksempel webservere, forutsatt at man har en supportavtale med en selger, ikke med åpen kildekodefellesskapet. Årsaken er at kommersielle databaser tilbyr bedre funksjonalitet, større skalerbarhet, bedre support og et mer effektivt driftsmiljø. Dersom man ikke har en supportavtale med selgeren som eier selve databasemotoren, er anbefalingen klar: Ikke bruk den.

Gartner ser på MySQL som den klart beste databasen i åpen kildekode, men sier seg likevel svært overrasket over dens store utbredelse, gitt alle dens funksjonelle svakheter. Sammenliknet med andre leverandører av databaser i åpen kildekode, tror Gartner at MySQL er den som vil framstå som klart ledende, mens de andre vil kjempe for å overleve. Av de øvrige, vurderes Cloudscape og Ingres som dem med størst sannsynlighet for å overleve.

    Les også:

Til toppen