Hold ræ... di i hjørnet!

Modellen for IT-bransjen er en trekant der hjørnene består av teknologi, systemintegrator og mekler. Kanskje den bør utvides til en pyramide med tjenester i det fjerde hjørne. Men fortsatt gjelder slagordet: "Keep your butt in the corner!".

Modellen for IT-bransjen er en trekant der hjørnene består av teknologi, systemintegrator og mekler. Kanskje den bør utvides til en pyramide med tjenester i det fjerde hjørne. Men fortsatt gjelder slagordet: "Keep your butt in the corner!".

Det er Nord-Europa-sjef i Sun Microsystems, Anders Harrysson, som gjør rede for modellen. Han mener den preger tenkningen til Sun, og bruker den til å forklare hvorfor Sun mener det er så viktig å holde seg i sitt tradisjonelle teknologihjørne, i stedet for å utvide virksomheten til systemintegrator eller tjenesteleverandør.

- I teknologihjørnet er selskaper som Sun, Intel og Nokia, forklarer Harrysson. Hjørnet omfatter programvarehus og maskinvareprodusenter. I meklerhjørnet er selskaper som Dell. Her består virksomheten av en kanal mellom teknologileverandørene og markedet. Dell setter sammen andres komponenter og gjør dem til brukbare maskiner med riktig pris, men de finner ikke på noe nytt. I systemintegratorhjørnet står konsulentselskaper og andre som setter sammen løsninger for kunder, med en betydelig grad av egen ekspertise.

Tjenester - Internett-tilbydere, abonnementsordninger for programvare og så videre - kommer nå for fullt, og det kan ifølge Harrysson gjerne diskuteres om trekanten bør erstattes med en pyramide der tjenester står i det fjerde hjørnet. Fordelen med å gjøre modellen tredimensjonal, i stedet for å oppfatte den som en kvadrat, er at man fortsatt kan plassere mellomløsninger eksakt. En hybrid forretningsmodell kan gi omsetning fordelt på vilkårlige andeler av hver av de grunnleggende komponentene.

"Keep your butt in the corner" skal stamme fra John Akers, forgjengeren til Louis Gerstner i sjefsstolen hos IBM. Akers brukte modellen til å anskueliggjøre IBMs dilemma, fordi den fikk så klart fram hvor IBM befant seg i første halvdel av 1990-tallet - i ingenmannsland. Akers konklusjon var at IBM burde deles opp i åtte "baby blues", med hver sin uavhengige r... trygt plassert i et hjørne.

- Akers fikk ikke medhold i styret, og måtte gå. I dag har Gerstner ankret IBM i systemintegratorhjørnet. Teknologi- og meklervirksomheten har problemer.

Harrysson peker på at ingenmannslandskonseptet forklarer hvorfor Compaq har problemer. Den tidligere mekleren befinner seg i dag i det samme ingenmannslandet der IBM var for noen år siden. Den nye toppsjefen Michael Capella har ennå ikke pekt ut i hvilket hjørnet han mener det sammensatte selskapet - gamle Compaq pluss Digital pluss Tandem - egentlig hører hjemme.

- Tjenester frister mange i teknologihjørnet, sier Harrysson.

- Det er for eksempel tydelig at selskaper som Intel og EMC nå står overfor en viktig avgjørelse, der de må vurdere om de fortsatt ønsker å holde seg i teknologihjørnet, eller om de skal satse på tjenester.

Til toppen