Holder statlig intensjonsavtale hemmelig

Staten vil ikke si noe om sitt samarbeid med Orkla, Hydro, Statoil og Norske Skog - partene har blitt enig om hemmelighold.

Staten vil ikke si noe om sitt samarbeid med Orkla, Hydro, Statoil og Norske Skog - partene har blitt enig om hemmelighold.

I all hemmelighet har Statskjøp invitert Statoil, Norsk Hydro, Orkla og Norske Skog til utredninger omkring en elektronisk handelsplass for det offentlige.

Tidligere har flere aktører vært med i en tilbudskonkurranse for å få lov til å bygge denne markedsplassen. Dette var aktører som Telenor, Accenture (tidligere Andersen Consulting), IBM, Ergo Group (tidligere Posten SDS) og flere som deltok i disse forhandlingene.

Men siden flere aktører meldte seg ut av samarbeidet, valgte Statskjøp å stoppe prosessen. Dette til leverandørenes store fortvilelse. Denne markedsportalen kan bli svært så lukrativ for de som kan drive og eie den. Den årlige omsetningen ventes til å bli på titalls milliarder.

Statskjøp innledet i stedet samtaler med de to statlig dominerte industrilokomotivene Norsk Hydro og Statoil. Senere ble Norske Skog og Orkla, etter det digitoday.no erfarer, invitert til å bli med.

- Vi har en intensjonsavtale. Men ingen av partene skal uttale seg utover det som står på hjemmesiden til Statskjøp. Jeg kan ikke kommentere noe, sier Helge Fasseland, som er Vice President Supply i Norske Skog Europa, til digitoday.no.

Andre Hoddevik, prosjektleder for e-handelsprogrammet til Statskjøp, tilbakeviser overfor digitoday.no at det er snakk om noen "hemmelig avtale". Han forteller at partene blant annet snakker om hvordan en markedsplass realiseres, samt eierskap og annen problematikk rundt dette. Resultatet av disse samtalene skal være ferdig i slutten av januar i år.


Men det er ikke mye Hoddevik eller Arbeids og administrasjonsdepartementet vil si om saken. Alle spørsmål om hvorfor man har innledet samtaler med de fire selskapene og ingen andre, blir besvart med "ingen kommentar, vi er midt i forhandlingene". Det samme gjelder spørsmål om hvem som vil bli invitert inn på senere tidspunkt.

Fasseland fortalte til digitoday.no at Statskjøp var den eneste som skulle kommentere noe rundt saken.

- Grunnen til at Statskjøp skal være den som informerer om disse samtalene er at vi på den måten kunne fremstå med et samlet budskap, sier Hoddevik til digitoday.no.

Han forteller at samtalene har pågått siden 21. desember, den dagen meldingen om samtalene ble offentliggjort på hjemmesidene til etaten. Men han forteller at partnerne har hatt løse samtaler før den tid.

Til toppen