Holte er en doldis

IT-direktoratet Norges mest ansiktsløse etat.

Holte er en doldis
Hans Christian Holte er direktør i IT-direktoratet, landets mest ansiktsløse etat. Bilde: Marius Jørgenrud

(digi.no): Folk flest vet ikke hva han gjør, skrev Dagens Næringsliv onsdag. I oppslaget var sivilombudsmannen avbildet, men bildet kunne like gjerne vært av toppbyråkrat og direktør Hans Christian Holte i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Han er en doldis.

IT-direktoratet, underlagt fornyingsdepartementet, er nemlig landets mest ansiktsløse etat, ifølge en bred kartlegging utført av Ipsos MMI.

Etaten som skal være en viktig endringskraft i regjeringens arbeid med å digitalisere Norge er helt i bunnsjiktet når det gjelder omdømme. Men ikke fordi de er spesielt dårlig likt.

Tall fra undersøkelsen viser at Difi utmerker seg som den etaten færrest har kjennskap til. Akkurat det samme var konklusjonen i en tilsvarende Synovate-undersøkelse fra 2008.

Lesere av digi.no er nok langt bedre kjent med hvem Difi er. Men vi spør likevel; Hvordan trives Hans Christian Holte som leder for en ansiktsløs etat?

- Jeg trives svært godt som leder for Difi. Vi er nok ikke ansiktsløse overfor vår hovedmålgruppe, som er statsforvaltningen. Der har vi et omfattende nettverk og bred kontaktflate. Det er helt avgjørende for å kunne bidra vesentlig i utviklingen av offentlig sektor, sier Holte.

Han viser som eksempel til at rundt 6000 personer i fjor deltok på deres kurs eller konferanser, og nye 3000 personer i første halvår i år. - Difi er nok også rimelig godt kjent i viktige miljøer i det private, som for eksempel IT-miljøer og anskaffelsesmiljøer.

- Omdømme dreier seg slik jeg ser det om å skape positive oppfatninger av virksomhetene i omgivelsene, og undersøkelsen du refererer til sier lite om dette. Den sier noe om kjennskap i befolkningen generelt.

Produktene er kjent

- Men vi arbeider også for at hele samfunnet skal vite at vi eksisterer. I en slik sammenheng er det et poeng at de aller fleste nordmenn kjenner ID-porten og MinID, som driftes av Difi, fortsetter Holte.

De siste tallene viser at rundt 2,8 millioner nordmenn har tatt i bruk MinID som innloggingsløsning. Ytterligere 400.000 gjennom Buypass eller Commfides. I tillegg vil mange ha fått med seg den årlige Innbyggerundersøkelsen. Anskaffelser.no og Doffin.no kommer man ikke utenom i anskaffelsesmiljøer.

- Våre produkter er nok bedre kjent enn direktoratet som står bak, erkjenner Difi-direktøren.

Rolle i samfunnsdebatten

Store deler av befolkningen blir altså direkte berørt av Difi. - Har dere gjort noe siden 2008 for å bli bedre kjent?

- Vi forsøker etter beste evne å delta i samfunnsdebatten der Difi har en rolle. Dette resulterer i at vi daglig har utspill i, eller er referert til i mediene. Vi er med jevne mellomrom gjenstand for redaksjonell omtale i store og toneangivende redaksjoner som Aftenposten, Dagens Næringsliv, Klassekampen og NRK. Så langt har vi ikke laget egne omdømmekampanjer for Difi som direktorat, sier Holte.

Viktige for folk flest
- Hvor viktig er det for dere å synliggjøre hvem dere er og hva dere driver med?

- Det er viktig for Difi å være synlige. Det gir oss tyngde når vi skal fremme saker eller skape engasjement. Vi har nok likevel ikke forhåpninger om å bli like godt kjente som Meteorologisk institutt. Vi arbeider indirekte med å skape gode vilkår for andre virksomheter som for eksempel Lånekassen og Nav. Slik sett er vi viktige for folk flest. Men jeg lever godt med at vår rolle er mindre synlig enn de etatene som daglig er i kontakt med innbyggere.

- I hvilken grad er ansettelsen av Eirik Andersen som ny kommunikasjonsdirektør ledd i dette arbeidet?

- Det at jeg nå har en ny kommunikasjonsdirektør på plass er et uttrykk for at jeg ønsker å styrke kommunikasjonsarbeidet vårt ytterligere. Jeg har forventning om at Eirik med sin brede erfaring og sitt nettverk vil bidra til å styrke vår kjennskap i forvaltningen, og øke kjennskapen til oss blant innbyggere. Vi hadde en spennende samtale for en time siden som handlet nettopp om hvilke strategiske grep vi kan gjøre for å bli tydeligere på hva vi gjør innenfor offentlige anskaffelser, forvaltningsutvikling og ikke minst bidra til en mer effektiv digital forvaltning, avslutter Hans Christian Holte.

PS! Difi har også selv undersøkt hva omgivelsene mener om dem. I rapporten (pdf) fra høsten 2011 er konklusjonen at bare 1 av 5 nordmenn hadde hørt om dem.

    Les også:

Les mer om: