Honorerer nynazister

Ingen av de store avisene i Akersgata har problemer med å betale honorar til nynazister. Heller ikke VG som slo stort opp at Gerhard Helskog hadde betalt 20.000 kroner i honorar til Ku Klux Klan-lederen Tom Kimmo Eiternes.

Ingen av de store avisene i Akersgata har problemer med å betale honorar til nynazister. Heller ikke VG som slo stort opp at Gerhard Helskog hadde betalt 20.000 kroner i honorar til Ku Klux Klan-lederen Tom Kimmo Eiternes.

Flere aviser tok opp at Gerhard Helskog hadde honorert Ku Klux Klan-lederen Eiternes for fjernsynsintervjuet som ble vist mandag. Flere av de største redaksjonene i Norge bekrefter imidlertid at de selv betaler tipshonorar og andre honorarer til nynazister.

- Prinsippet vårt er at vi ikke betaler honorar til intervjuobjekter. Men alle tipsere kan få tipshonorar, sier reportasjeleder Tor Strand i VG til digi:media.

Han bekrefter også at avisen har betalt honorar etter frilansklubbens satser for bilder fra det nynazistiske miljøet, understreker at nyhetsverdien av slike bilder vurderes i hvert enkelt tilfelle, og at det derfor er vanskelig å diskutere denne praksisen på generelt grunnlag.

- Vi følger vanlig internasjonal praksis, og vurderer hvilken interesse hver enkelt sak har for våre lesere. Det kan også hende at vi kjøper bilder fra kriminelle, og det kan gi noen av de samme betenkelighetene, men vi legger vanlige kildekritikk til grunn før vi bruker slikt materiale.

Også Dagbladet følger de samme retningslinjene, sier ansvarlig redaktør Harald Stanghelle.

- Når det gjelder Dagbladet, har vi vanlige tipshonorar og de gjelder for alle. En ser jo dette an, det er ikke slik at folk kan få tipshonorar for alt mulig rart.

Stanghelle sier at det også kan være aktuelt å betale andre honorarer til nynazister.

- Hvis noen gjør en jobb for oss, kan det være aktuelt. Selvfølgelig kan det være problematisk. Men det må gjelde en helt spesiell kildekritikk hvis det ikke er avisas egne folk som leverer materiale.

NRK Dagsrevyen har tidligere blitt sterkt kritisert etter å ha vist videoklipp av nynazister på våpentrening. Videoklippene ble kjøpt av personer fra det høyreekstreme miljøet. I følge Dagsrevysjef Tom Berntzen er denne praksisen nå innskjerpet.

- Etter debatten videoklippene skapte den gang, har vi skjerpet inn praksisen ytterligere. Jeg kan ikke si at vi ikke vil kjøpe inn slike videoklipp igjen, men vi har en veldig streng praksis på det, sier han.

Til toppen