JUSS OG SAMFUNN

Hoppet over personvern for å si ja til Google-kjøp

USAs FTC vurderte ikke personvernet da de godkjente Googles kjøp av DoubleClick.

21. des. 2007 - 09:45

I april vant søke- og annonseselskapet Google fram i sitt frieri overfor annonseleverandøren DoubleClick med et bud på 3,1 milliarder dollar. Oppkjøpet utløste gransking i USA, Australia og EU. Granskingen gjaldt hvorvidt oppkjøpet kan tenkes å innvirke negativt på konkurranse innen nettannonsering.

I den forbindelsen dukket det også opp bekymring rundt det faktum at oppkjøpet gir Google tilgang til enda en enorm kilde til oppsamlede spor fra hundrevis av millioner menneskers atferd på Internett. Bekymringen gjelder både mengden spor, og muligheten for at innsikt i så mange spor vil kunne gi Google en avgjørende konkurransefordel.

    Les også:

Australia avsluttet sin granskning i oktober, og fant å kunne godkjenne oppkjøpet. EU-kommisjonen har varslet at deres avgjørelse vil falle 2. april.

Den amerikanske konkurransetilsynet FTC (Federal Trade Commission) publiserte sitt vedtak i går: De godkjenner kjøpet.

Avgjørelsen var ikke enstemmig: Flertallet på fire ble imøtegått av dissens fra kommissær Pamela Jones Harbour som konkluderte med at markedene til Google og DoubleClick overlapper på måter som gjør at konkurransen i markedet for nettannonsering kan bli betydelig dempet av at de to slår seg sammen.

Mesteparten av omsetningen til Google stammer fra annonser som plasseres med utgangspunkt i søk eller etter innholdet på en webside. DoubleClick er en plasseringstjeneste, og samtidig en mekler mellom annonsører og nettsteder.

Flertallet i FTC slår fast at Google og DoubleClick ikke er direkte konkurrenter. Følgelig vil en sammenslåing ikke ha noen vesentlig virkning på konkurransen i deres respektive markeder. Flertallet mener også at Google ikke vil kunne bruke oppkjøpet av DoubleClick til å dempe konkurransen i sistnevntes markedet. Flertallets tredje påstand er at Google ikke vil kunne påvirke – vedtaket bruker betegnelsen «manipulere» – DoubleClicks virksomhet med tanke på å ødelegge for DoubleClicks konkurrenter.

Flertallet sier også at betraktninger rundt personvernet faller utenfor FTCs mandat.

I vedtaket heter det at problemstillinger rundt forbrukeres personvern «ikke er unike for Google og DoubleClick, men gjelder for alle aktører innen nettannonsering.»

Med utgangspunkt i denne påstanden, som mange vil betrakte som ukontroversiell, trekker FTC en noe overraskende konklusjon: «Å regulere personvernkrav overfor bare ett selskap kan i seg selv påføre konkurransen i denne store og raskt skiftende bransje alvorlig skade.»

Det er to tegn på at FTC selv føler at denne holdningen er noe ubekvem.

Det ene er at kommissær Jon Leibowitz, som altså stemte med flertallet, skrev en protokolltilførsel der han ber FTC «vurdere grunnleggende problemstillinger rundt atferdsbetinget nettannonsering i forhold til personvern og datasikkerhet for forbrukere, og som går langt videre enn de to selskapene som omfattes av dette oppkjøpet.»

Det andre er at FTC, samtidig som de publiserte vedtaket, også offentliggjorde et høringsnotat om atferdsbetinget nettannonsering: Online Behavioral Advertising: Moving the Discussion Forward to Possible Self-Regulatory Principles, der hensikten er å få bransjen til selv å ta ansvaret for å regulere sin håndtering av forbrukernes personvern.

FTC innser med andre ord allment sett at nettannonsørers håndtering av personvern kan virke konkurransevridende, men de nekter å tenke seg at det kan være tilfellet når en nettannonsør kjøper en annen for 3,1 milliarder dollar.

I Google utløste FTCs vedtak stor jubel.

Googles toppsjef Eric Schmidt sa det slik: «Vi håper at EU-kommisjonen snart vil trekke den samme slutningen. Vi er overbevist om at dette oppkjøpet vil gi forbrukerne mer relevante annonser, samtidig som annonsører får større valgmuligheter og nettpublikasjoner større muligheter.»

Det spørs: EU-kommisjonen har gjort det klart at de vil holde en egen høring om hva oppkjøpet kan bety for personvernet. Og europeerne er kjent for å ha en noe strengere holdning til personvern enn myndighetene i USA.

Les også:
Vedtaket til FTC om Googles kjøp av DoubleClick
Dissensen til kommissær Pamela Jones Harbour

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.