Høringstorm rundt e-postforslag

Høringstorm rundt e-postforslag

Regjeringen mener de ansattes e-post er privat, men møter nå en storm av innvendiger.

I oktober i fjor publiserte Fornyingsdepartementet et forslag til e-postforskrift som bygget på det prinsippet at de ansattes e-post er privat, og at arbeidsgivere generelt sett ikke skal ha adgang til å lese den.

Forslaget er blitt kraftig kritisert av organisasjoner som peker på at firmaer etablerer e-post som et arbeidsverktøy, og at privat e-post kan henvises til de ansattes private e-postkontoer.

    Les også:

Over 80 høringsforslag har kommet inn til Fornyings-departementet, og seniorrådgiver Ragnvald Berggrav medgir at det er en stor spennvidde i hvordan norske virksomheter oppfatter forslaget.

- Vi ser at det er en spesielt stort sprik i hva arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner mener skal legges til grunn, sier han til digi.no.

Fornyingsdepartementet har lagt vekt på at prinsippet om at en arbeidsgiver skal lese ansattes e-post heller skal være unntaket i stedet for regelen. Det kan være hvis den ansatte er syk eller på reise, og arbeidsgiver trenger arbeidsrelatert informasjon. Den ansatte skal uansett informeres om at e-posten blir lest.

- Vi må regne med å bruke våren på å behandle høringsforslagene, før vi kan avgjøre det endelig, sier Berggrav.

IKT-Norge er blant aktørene som er sterkt i mot forslaget, og mener det vil medføre «betydelige kostnader og vanskeliggjøring av den daglige styringen i de fleste virksomheter», og at det kan «bety et meget stort skritt tilbake for effektivisering av både privat og offentlig sektor».

Til toppen