Horn: - Ikke en eneste digital grunn for oppheving av lisensen

Kulturministeren ser ikke for seg at verken reklameinntekter eller digitale, interaktive tjenester kan erstatte NRK-lisensen.

- Det siste års utvikling innen teknologi- og medieaksjer bør føre til at vi får et edruelig forhold til hvilken inntjening som finnes i de digitale mediene. Det er ikke lett å finne fram til robuste forretningsmodeller, og man bør ikke ha overdrevne forventninger til at allmennkringkasterne får nye ben å stå på, sa kulturministeren i sitt åpningsinnlegg som ikke inneholdt for mye om den digitale virkeligheten.

I den mediepolitiske redegjørelsen Ellen Horn framførte for Stortinget tidligere i vår, dreide det aller meste seg om Norsk Rikskringkastings fremtid der staten er eier. Og innledningforedraget til "Konferansen Media 2000", som er en del av Mediefestivalen i Bergen, inneholdt de samme betraktninger om NRKs usikre fremtid.

- Det er bred politisk enighet om at NRK skal være en reklamefri allmennkringkaster i fremtiden. Det er også tilslutning til at lisensen skal være den dominerende finansieringsmåten. Jeg ser i realiteten ikke en eneste grunn til at overgang til digital formidling rokker ved lisensen, sa statsråden og mente det var urealistisk å tro at de tre milliardene NRK hvert år mottar i lisensinntekter, blir erstattet hvis man slipper statskringkasteren inn på reklamemarkedet.

- Det vil dessuten redusere inntektene til de andre reklameaktørene, sa Horn.

Hun mente at NRK heller ikke må belastes for parellell distribusjon av analoge og digitale TV-signaler over for lang tid. Dette er en kjepphest som avtroppende kringkastingssjef Einar Førde har gjentatt gang på gang.

- Jeg har registrert at ViaSat allerede har startet utfasing av sin analoge distribusjon. Mens de andre kun vil sende digitale signaler, må vi også skru av det analoge bakkenettet når det digitale oppnår tilstrekkelig dekningsgrad, mente statsråden og varslet endringer i Kringkastingsloven til høsten etter at høringsrunden på Konvergensutvalgets arbeid er ferdig i juli.

- Vi står foran revisjoner i Kringkastingsloven når det gjelder den teknologiske og markedsmessige utviklingen på feltet. Loven må være presist formulert i forholdet mellom kringkastingssektoren og internettbaserte medier, sa hun blant annet.

Til toppen