Hovedkontorene til Telianor til Sverige

Plasseringen av hovedkontorene for forretningsområdene mobiltelefoni og Internett ender etter all sannsynlighet i Sverige etter at det er bestemt at plasseringen skal skje på bedriftsøkonomiske prinsipper.

Plasseringen av hovedkontorene for forretningsområdene mobiltelefoni og Internett ender etter all sannsynlighet i Sverige etter at det er bestemt at plasseringen skal skje på bedriftsøkonomiske prinsipper.

Plasseringen av forretningsområdene plasseres ut fra økonomiske hensyn, noe som ifølge det svenske nyhetsbyrået Direkts kilder øker sjansen for at hovedkontorene for disse virksomhetene legges til Sverige. I forhandlingene har den norske delegasjonen krevd at regionalpolitiske hensyn skal tas med når en skal fordele de ulike virksomhetenes plassering.

Direkt skriver at planene er at en ferdig avtale planlegges offentliggjort tirsdag, selv om det er deler av avtalen en fremdeles ikke er ferdige med.

Som digi.no skrev fredag vil konsernsjefen for det nye teleselskapet Tormod Hermansen få med seg to svenske visekonsernsjefer, henholdsvis dagens Telia-sjef Jan-Åke Kark og Telias visekonsernsjef Stig-Arne Larsson. Styret består av 12 medlemmer, to fra de ansatte i Norge, to fra de ansatte i Sverige og fire øvrige fra hvert land. Den ene av svenskene blir styreleder og SAS-sjef, Jan Stenberg.

Det er samtidig ventet at det nye teleselskapet skal børsnoteres allerede i november. Synergieffektene som følge av fusjonen beregnes til et ti-talls milliarder kroner de første tre-fire årene.

Til toppen