Hovedtaler på OECD- møte om IT og miljø

OECD-ministere diskuterer IT og miljø, og IKT-Norges Per Morten Hoff er hovedtaler.

Hovedtaler på OECD- møte om IT og miljø

OECD-ministere diskuterer IT og miljø, og IKT-Norges Per Morten Hoff er hovedtaler.

I dag er IKT-Norges generalsekretær Per Morten Hoff en av hovedtalerne på OECDs ministerkonferanse i København om IKT og miljø.

Hoff skal fortelle om det norske prosjektet Grønn IT. At man i Norge har fått konkurrenter til å gå sammen om både miljøkrav, miljøinitiativ og informasjon har vakt betydelig oppsikt. Konseptet Grønn-IT er eksportert til Sverige, Danmark og England. Land som Frankrike, Nederland og Italia skal også være interessert i å kopiere det norske prosjektet.

Andre talere på OECD-konferansen er Frankrikes finansminister Michel Petit, Nedralands finansminister Hedwig Verhagen, innenriksminister Daniela Battisti fra Italia, og Don MacLean fra International Institute for Sustainable Development i Canada, samt vertslandet Danmarks miljøvernminister Thomas Becker. Konferansen i København samler mer enn 700 politikere og byråkrater fra OECD-landene. Det skal aldri tidligere ha vært så stor interesse for en OECD-konferanse.

4. juni arrangerer Grønn IT og Nortib et seminar med tittel «Grønn IT – lønner det seg?». Der presenterer IKT-Norge en bok, Vi kan, vi vil og vi skal, som går gjennom 22 norske tilfeller der samarbeid mellom private og offentlige aktører har gitt gevinster innen grønn IT.

IKT-Norge har tidligere etterlyst en mer offensiv holdning fra det offentlige når det gjelder miljøkrav i offentlige anbud. Siden har Miljøverndepartementets stiftelse GRIP («Grønt i praksis») utarbeidet nye miljøkriterier og såkalt Milljøtårnsertifisering. Organisasjonen har arbeidet tett med GRIP for å utarbeide disse kriteriene, og mener at Norge ikke lenger kan karakteriseres som sinke i arbeidet med IKT og miljø.

    Les også:

Til toppen