Hovland: Format avgjør originalitet

Trond Hovland trekker tilbake sine uttalelser om at det ikke finnes originaler på Internett. Nå mener han imidlertid at det er det tekniske formatet som avgjør om noe er originalt eller ikke. Hovland, som er medlem i redaktørforeningen, medlem i NALs utvalg for elektronisk publisering og A-pressens interne utreder innenfor opphavsrettsspørsmål, kom i går med enkelte oppsiktsvekkende påstander som han nå nyanserer.

Trond Hovland trekker tilbake sine uttalelser om at det ikke finnes originaler på Internett. Nå mener han imidlertid at det er det tekniske formatet som avgjør om noe er originalt eller ikke. Hovland, som er medlem i redaktørforeningen, medlem i NALs utvalg for elektronisk publisering og A-pressens interne utreder innenfor opphavsrettsspørsmål, kom i går med enkelte oppsiktsvekkende påstander som han nå nyanserer.

- At det ikke finnes originaler på Internett blir litt tøft og var ikke det jeg mente. Jeg uttalte meg hele tiden om skjermbildet som original.

Dette sier Trond Hovland til digi:media etter de reaksjonene som har kommet fra blant annet Norsk reaktørforening i etterkant av hans uttalelser. Dermed presiserer Hovland de meningene han ga uttrykk for til digi:media i gårsdagens artikkel.

- Det jeg snakket om var hele tiden skjermbildet som original og det er den sammenhengen mine uttalelser må leses i, sier han. Når det gjelder uttalelsen om at det ikke finnes originaler på Internett, mener Hovland nå at han ikke har sagt dette.

- Man må jo være idiot for å mene det, sier han.

I intervjuet med digi:media for to dager siden, sa Hovland at et trykket ark på en flate per definisjon var en original, mens bits ikke var det.

Han mente derfor at de opphavsrettslige prinsippene som gjelder for andre medier dermed ikke kan gjøres gjeldende for Internett. På spørsmål fra digi:media om han ikke betraktet den utformingen innholdsleverandøren hadde valgt, som ligger på innholdsleverandørens server, som originalen, svarte Hovland:

- Nei, for denne utformingen vil likevel bli påvirket av de valgene brukerne gjør, som hvilket program de bruker og om de har slått av grafikken eller ikke. Dette mediet er umulig å styre i dag, og vanskelig å få til å passe inn i et papirformat.

Når Hovland nå sier at han hele tiden uttalte seg om skjermbildet, blir hans uttalelser derfor kraftig nyansert.

- Når det gjelder fotos, grafikk og diverse annet, så finnes det selvsagt originaler på Internett. Det samme gjelder sider og sammensetninger av disse dersom de er gjengitt som bilder eller PDF-filer. Det blir ergo feil å si at det er motsetningsforhold mellom bits og originaler, sier Hovland nå om sine tidligere uttalelser.

Han legger til at hans hovedresonnementer forøvrig var greit gjengitt i digi:media.

Til toppen